สมัครงานออนไลน์ให้ได้ผล

สมัครงานออนไลน์ให้ได้ผล

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตกงาน หรือเคยมองหางานทำมาก่อน คงทราบดีว่าการสมัครงานในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย โดยการสมัครงานนั้นต้องเริ่มต้นจากการค้นหางานตามแหล่งงานต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่วิธีการที่คนส่วนใหญ่นิยมกันคือการหางานจากประกาศในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ที่เกี่ยวกับการสมัครงาน รวมทั้งติดตามจากสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้การสมัครงานผ่านนายหน้าจัดหางานก็ยังคงได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อย

ปัจจุบันมีแหล่งหางานแหล่งใหม่เกิดขึ้นและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ แหล่งงานที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเว็บไซต์จำนวนมากได้รวบรวม ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับงานเอาไว้ แล้วให้ผู้ที่ต้องการสมัครงานเข้ามาค้นหาได้ด้วยตัวเอง เรียกว่าเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์

ทั้งนี้ เว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้นายจ้างกับผู้หางานมาเจอกัน หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่นายจ้างและผู้หางานต้องตกลงกันเองตามกระบวนการ และเงื่อนไขการทำงานที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ ใครที่กำลังสนใจการหางานด้วยแนวทางนี้ เรามีวิธีง่ายๆ มาฝากกัน

1.สมัครงานออนไลน์ทำได้ 24 ชม.

การสมัครงานออนไลน์สามารถทำได้ทั้งที่บ้าน หรือที่ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่าที่ไหนมี อินเทอร์เน็ตที่นั่นก็มี “แหล่งหางาน” พร้อมจะให้บริการผู้ต้องการงานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งข้อดีของการสมัครงานออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับการสมัครงานด้วยวิธีทั่วไป ได้แก่ การสมัครงานออนไลน์สามารถทำได้ง่ายและใช้เวลาในการสมัครงานสั้นกว่า เลือกตำแหน่งงานหรือเงื่อนไขในการสมัครงานที่ต้องการได้ดีกว่า สามารถสมัครงานได้หลายๆ บริษัทในเวลาเดียวกัน มีโอกาสถูกเรียกตัวไปทดสอบหรือสอบสัมภาษณ์เร็วกว่า มีโอกาสเลือกทำงานในต่างประเทศได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสมัครงานออนไลน์ก็ยังพอมีข้อด้อยอยู่บ้าง เช่น เนื่องจากสามารถสมัครงานได้ง่ายและรวดเร็ว จึงมีผู้ส่งใบสมัครมายังบริษัทที่ใช้บริการเว็บไซต์สมัครงานเป็นจำนวนมาก งานส่วนใหญ่ที่มีการประกาศรับสมัครออนไลน์จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล งานสำหรับผู้ทุพพลภาพยังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนงานที่ประกาศรับสมัคร

2.จัดประเภทการสมัครงานออนไลน์

บริการเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์สามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ บริการคนหางาน ซึ่งผู้หางานจะเป็นฝ่ายรุก และบริษัทผู้รับสมัครงานจะเป็นฝ่ายรับ คือบริษัทที่รับสมัครงานจะลงประกาศการรับสมัครในเว็บไซต์สมัครงาน แล้วผู้หางานจะใช้บริการค้นหางานภายในเว็บไซต์เหล่านั้น โดยค้นหางานตามตำแหน่งงาน ตามชื่อบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ต้องการ เป็นต้น เมื่อค้นพบงานที่น่าสนใจและผู้หางานมีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว ก็สามารถติดต่อไปยังบริษัทที่รับสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ ได้ตามวิธีการติดต่อที่บริษัทประกาศไว้

บริการงานหาคน ซึ่งผู้รับสมัครงานจะเป็นฝ่ายรุก และผู้หางานจะเป็นฝ่ายรับ คือผู้หางานจะลงประกาศความประสงค์ของตนที่จะทำงาน รวมทั้งลงทะเบียนแจ้งข้อมูลประวัติหรือเรซูเม่ลงในเว็บไซต์สมัครงานต่างๆ แล้วบริษัทที่ต้องการรับสมัครงานก็จะค้นหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งเองจากเว็บไซต์รับสมัครงานเหล่านั้น โดยดูจากเรซูเม่ที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้ เมื่อค้นพบบุคคลที่เหมาะสมแล้ว ทางบริษัทก็จะติดต่อไปยังบุคคลนั้นตามที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อเรียกตัวมาทดสอบหรือสอบสัมภาษณ์ ต่อไป

3.บริการน่าสนใจในเว็บไซต์สมัครงาน

บริการค้นหาตำแหน่งงาน (Job Search) ซึ่งจะมีการให้ระบุเงื่อนไขในการค้นหา เช่น ค้นหางานที่เกี่ยวกับวิศวกร หรือค้นหางานที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือค้นหางานที่ให้อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 10,000–15,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่ให้บริการรับสมัครงานว่าจะอนุญาตให้ผู้หางานระบุเงื่อนไขอะไรได้บ้าง อาทิ

– บริการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ผู้หางานสนใจ (Job Alert) บริการนี้อาจจะมีเฉพาะบางเว็บไซต์ แต่ก็ถือว่าเป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากผู้หางานไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหางานที่ตนเองต้องการบ่อยๆ เพียงแต่ลงทะเบียนขอรับบริการนี้เท่านั้น โดยระบุเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตำแหน่งงานที่ตนเองสนใจ ฯลฯ หากมีงานที่ตรงกับคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ทางเว็บไซต์ก็จะส่งอีเมลมาบอกผู้หางานทันที ดังนั้นผู้หางานที่ใช้บริการนี้จึงต้องมีอีเมลแอดเดรสเป็นของตนเองด้วย

– บริการแสดงข้อมูลส่วนตัว (Post Resume) เป็นบริการที่เว็บไซต์สมัครงานอนุญาตให้ผู้หางานบันทึกข้อมูลส่วนตัวไว้ในฐานข้อมูลของทางเว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยให้บริษัทที่ต้องการรับสมัครงานสามารถเรียกดูได้ หากผู้หางานมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการก็จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายให้ทดสอบความสามารถหรือสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยปกติบริการนี้จะจำกัดเวลาหรือกำหนดอายุในการ จัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็น 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละเว็บไซต์เป็นหลัก หากพ้นกำหนดแล้วข้อมูลนั้นก็จะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์

– บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน เป็นบริการที่เว็บไซต์สมัครงานส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการรับสมัครงาน, เทคนิคการสอบสัมภาษณ์, บทสัมภาษณ์หรือข้อแนะนำของผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเกี่ยวกับการ สมัครงาน, กฎหมายแรงงาน ฯลฯ ซึ่งผู้สมัครงานควรจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง

4.เคล็ดลับในการสมัครงานออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานออนไลน์หรือสมัครงานด้วยวิธีอื่นๆ สิ่งสำคัญเบื้องต้นที่ผู้สมัครงานต้องทำคือการเตรียมข้อมูลในการสมัครงานให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครงาน ซึ่งโดย ทั่วไปแล้วผู้สมัครงานจะต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลและประวัติส่วนตัว ตำแหน่งงานที่ต้องการ เงินเดือน ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ สำหรับ ผู้สมัครงานที่ไม่มีอีเมลแอดเดรส (e-mail address) ของตัวเอง ควรจะลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการอีเมลฟรีจากเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมลฟรีทั่วไปซึ่งมีอยู่ มากมายทั้งเว็บไซต์ไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ผู้สมัครงานควรใช้บริการที่เกี่ยวกับการสมัครงานที่แต่ละเว็บไซต์จัดไว้บริการให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง และควรสมัครงานไว้พร้อมกันในหลายเว็บไซต์เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์อาจจะมีบริษัทที่มาประกาศรับสมัครงานไม่เหมือนกัน การสมัครไว้หลายๆ แห่งย่อมช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับการเรียกตัวเพื่อไปทดสอบหรือสอบสัมภาษณ์มากขึ้นตามไปด้วย

ผู้สมัครงานควรใช้ความอดทนและตั้งใจกรอก ใบสมัครงานเพราะการลงทะเบียนสมัครงานในแต่ละเว็บไซต์อาจกำหนดให้กรอกข้อมูลที่อาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งผู้สมัครควรกรอกให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถกรอกหรือระบุความเป็นตัวตนได้ เพราะ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของบริษัทที่รับสมัครงานทั้งสิ้น อีกทั้งยังควรจะกรอก ข้อมูลในส่วนที่ผู้สมัครงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยกรอกกัน เช่น ความสนใจพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, ข้อความสั้นๆ ในการอธิบายถึงตัวเอง, ประวัติการ ฝึกงาน ฯลฯ เพราะข้อมูลเหล่านี้ก็ถือเป็นจุดสำคัญ ในการพิจารณารับทำงานเช่นกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากเว็บไซต์สมัครงานส่วนใหญ่มักอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉะนั้นในกรณีที่ต้องการค้นหางานโดยระบุชื่อตำแหน่งงานหรือชื่อบริษัทขอให้ค้นหาทั้ง 2 ภาษา เพราะคุณไม่อาจทราบได้ว่าตำแหน่งงานหรือชื่อของบริษัทที่ต้องการค้นหานั้นได้มีการลงทะเบียนไว้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ การค้นหาทั้ง 2 ภาษาจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาตำแหน่งงานหรือชื่อบริษัทที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น

หลังจากที่สมัครงานกับเว็บไซต์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครควรหมั่นเช็กอีเมลเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจดูว่ามีใครส่งอีเมลมาหาหรือไม่ เพราะอาจจะมีบางบริษัทที่ส่งอีเมลมาหาคุณในตอนเช้าและแจ้งให้ไปสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายก็เป็นไปได้

การสมัครงานออนไลน์นอกจากจะเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกและรวดเร็วให้ผู้ที่ต้องการงานแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานแก่ผู้สมัครงานมากขึ้นเพราะสามารถสมัครหลายบริษัทได้ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะได้งานหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความเหมาะสมของ ผู้สมัครงานเองด้วย

ที่มา : http://www.jobjob.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *