สภาวะจิต กับการบำบัดผู้ป่วย

สภาวะจิต กับการบำบัดผู้ป่วย

ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียง ปุญโญ มีบรรจง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เวลา 20.00น.

สิ่งหนึ่งที่ผู้บำบัดในสายธรรมชาติต้องพบอยู่ตลอดเวลาในการเข้าหาผู้ป่วย ก็คือ การปะทะอารมณ์ ทางจิตของผู้ป่วยที่ปรากฏในเชิงลบ เพ่งโทษ, สงสัยและวกวน หรือ ที่เราเรียกกันว่า “จิตตก”

ทำให้้เกิดคำถามตามมาว่าจะทำอย่างไร ?
ในเมื่อความปรารถนาดีที่เราเข้าไปช่วยนั้นได้กลับส่งผลร้ายเข้าหาตัวเราเองอย่างคาดไม่ถึง

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อม ก็คือ เตรียมสภาวะจิตที่มี “เมตตา” และ “เวทนาให้บริสุทธิ์” และตั้งจิตไว้ว่า ผู้ป่วยดังกล่าวอยู่ในสภาวะพลังแห่งการมี “ทุกข์บริสุทธิ์” และถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนจิตของผู้ป่วย

ขอพระบารมีแห่งบุญของเราเอง อธิษฐานให้ “พลังธรรมชาติ” ช่วยดลบันดาลให้เกิดพลัง เพื่อช่วยผู้ทุกข์ทางกาย

สภาวะจิตเป็นสิ่งสำคัญ หากเรามี อคติ จะทำให้เราหม่นหมอง และพลังแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นจะลดน้อยถอยลง และส่งผลต่อผู้ป่วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ตัว

จิตอันเป็นเหตุแห่ง บริสุทธิ์คุณ ตั้งอยู่บนฐานแห่งเมตตาจิต จะทำให้ท่านหรือผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ เกิดพลังงานที่คาดไม่ถึง

พลังแห่งการให้ การอภัย การเมตตา

จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายพลังไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ได้ ถึงระดับทำให้ผู้ตกอยู่ในทุกข์ได้หายจากทุกข์ทันที

ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *