สปส.เผยยอดผุ้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศการสงกรานต์

สปส.เผยยอดผุ้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศการสงกรานต์

บ้านเมือง : สำนักงานประกันสังคม เผยตัวเลขผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย. 53 พบยอดผู้ประกันตนบาดเจ็บ 3,415 รายและ เสียชีวิต 36 ราย ประกันสังคมเตรียมจ่ายประโยชน์ทดแทนกว่า 145 ล้าน ขอย้ำผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิให้มาขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้สรุปจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรถึง 3,802 ราย และเสียชีวิต 361 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกันตนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมรวมอยู่ด้วย โดยมียอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3,415 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.82 ของจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมด สำหรับยอดผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร มีจำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด จากการประมาณการพบว่า ถ้าผู้ประกันตนมายืนขอรับประโยชน์ทดแทนทั้งหมดแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นประมาณ 145,715,952.40 บาท

สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับสิทธิภายใน 1 ปี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอฝากความห่วงใยถึงผู้ประกันตน หากเดินทางหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลใดก็ตาม ควรพกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลไว้ติดตัว ที่สำคัญควรรีบติดต่อโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ให้รับทราบทันทีตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่รู้ตัวว่าต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลอื่นเพื่อเป็นการหยุดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปและสิ่งสำคัญจะต้องจดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดต่อไว้เป็นหลักฐานด้วย ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ติดต่อประสานงานของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อโต้แย้งในภายหลัง ส่วนผู้ประกันตนที่สำรองเงินจ่ายไปก่อนสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันเวลา 07.00-19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)

ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *