สธ.เร่งป้องกันโรคไร้เชื้อ

สธ.เร่งป้องกันโรคไร้เชื้อ
• คุณภาพชีวิต
เตือน 3 พฤติกรรมเสี่ยง อวัยวะทำงานผิดปกติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมตลาดนัดสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ปี 2551 และนิทรรศการขุมพลังสร้างสุขภาพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล จ.อุดรธานี ว่า แนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคไร้เชื้อ เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 3 พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ กินอาหารไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย และสูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีผลทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานผิดปกติสะสมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเจ็บป่วย สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก

นพ.ปราชญ์กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 393,255 คนทั่วประเทศ ในปี 2550 ในจำนวนนี้ 4 อันดับแรก เกิดจากโรคไร้เชื้อ 122,833 ราย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตทั้งหมด มากที่สุด ได้แก่ มะเร็ง 53,434 ราย รองลงมาคืออุบัติเหตุต่างๆ โรคความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดสมองแตก และโรคหัวใจ

“ต้นเหตุของการเสียชีวิตเหล่านี้สามารถป้องกันได้ สธ.มีนโยบายให้ทุกจังหวัดเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดการกินอาหารรสหวานจัด เค็มจัด ส่งเสริมให้กินผัก ผลไม้ที่รสไม่หวานจัด ให้ได้วันละครึ่งกิโลกรัม กระตุ้นประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ได้ร้อยละ 65 และมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ได้ร้อยละ 65 คือ ผู้ชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 36 นิ้ว ผู้หญิงไม่เกิน 32 นิ้ว และรณรงค์ให้เลิกหรือลดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ โดยขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่” นพ.ปราชญ์กล่าว

ด้าน นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) อุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้เกิดกิจกรรมสร้างสุขภาพหลากหลาย อาทิ การเต้นลีลาศไร้พุง หมอลำต้านยาเสพติด การจัดน้ำสะอาดในโรงเรียน โรงเรียนเด็กไทยทำได้ เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสุขภาพ ฯลฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *