สธ.ตั้งเป้าลดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

สธ.ตั้งเป้าลดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
• คุณภาพชีวิต
เผยคนไทยเป็นพาหะนำกว่า 24 ล้านคน

เผยคนไทยทั่วประเทศเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมียกว่า 24 ล้านคน และแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่เป็นโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 คน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล จ.อุดรธานี หวังพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่

น.พ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่พบบ่อยในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ โรคฮีโมโกลบินบาร์ท ไฮดรอพส์ฟิทัลลิส โรคโฮโทซัยกัสเบต้าธาลัสซีเมีย และ โรคเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ซึ่งแต่ละชนิดมีอาการแตกต่างกัน ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการน้อยมากจนไม่ต้องให้การรักษา แต่บางรายมีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิต

ดังนั้น เราควรทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งจะทำให้การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียได้ผลเป็นอย่างดี การจัดประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความรู้และเทคโนโลยีทางด้านธาลัสซีเมียที่มีความก้าวหน้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการบูรณาการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ จะมีการโชว์ผลงานการรักษาโรคธาลัสซีเมียด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด และการโชว์ชุดทดสอบธาลัสซีเมียซึ่งเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลกอีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *