สติ๊กเกอร์อุปกรณ์สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์

สติ๊กเกอร์อุปกรณ์สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์

สติ๊กเกอร์ หรือ สลากผลิตภัณฑ์ ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ซึ่งในทางด้านการตลาดแล้ว สติ๊กเกอร์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ เพราะสติ๊กเกอร์ที่สวยงามจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ด้วย จึงเปรียบเสมือนกับเป็นภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการสร้างลักษณะเฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด ส่งผลให้ช่วยดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่ายเมื่อกลับมาเลือกซื้ออีกครั้งได้ อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงภาพพจน์ของบริษัทอีกด้วย
ส่วนประกอบหลักของ สติ๊กเกอร์สามารถจำแนกได้ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ คือ
1. Surface หรือ ผิวหน้า คือ ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของสติ๊กเกอร์เป็นส่วนที่จะรองรับการพิมพ์ มี 2 ประเภท คือ กระดาษ และฟิล์ม
2. Adhesive หรือ กาว คือ ส่วนที่เป็นตัวทำให้สติ๊กเกอร์ สามารถติด กับชิ้นงานได้แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
– Removable Adhesive คือ เป็นชนิดกาวที่มีความเหนียวปานกลาง แต่ไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิวที่แปะ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ชั่วคราว หรือ แปะภาชนะรีไซเคิล
– Permanent Adhesive คือ เป็นชนิดกาวที่มีความเหนียว สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี โดยเฉพาะพื้นผิวเรียบ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแปะถาวร
– Strong Adhesive คือ เป็นชนิดกาวที่สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าแบบ Permanent เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีความโค้งงอ ขรุขระ
– Frozen Adhesive คือ กาวที่เหมาะสำหรับใช้กับสติ๊กเกอร์ ที่ต้องอยู่ในความเย็น หรือ ต้องสัมผัสกับความเย็นโดยตรง อย่างเช่น สติ๊กเกอร์ติดตู้ไอศกรีม หรือ ตู้เย็น เป็นต้น
3 Silicon คือ สารที่เคลือบอยู่บน liner หรือ กระดาษรองหลังสติ๊กเกอร์ การลอกสติ๊กเกอร์ยากง่ายนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของ Silicon ที่เคลือบไว้บนกระดาษรองหลัง
4. Liner (Backing) คือ กระดาษรองสติ๊กเกอร์ อยู่ด้านท้ายสุดของ สติ๊กเกอร์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
– Glassine มีลักษณะเป็นกระดาษโปร่งแสง บาง สามารถเข้ากันได้ง่ายกับเครื่องพิมพ์ทุกชนิด
– Kraft (pond) มีลักษณะคล้ายกับกระดาษวาดรูป ซึ่งแข็ง หยาบและหนา เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ไม่ต้องผ่านเครื่องพิมพ์
นอกจากส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ของตัวสติ๊กเกอร์แล้ว การพิมพ์สติ๊กเกอร์ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่ต่างกันคือ

1. Thermal Transfer Printing คือ การพิมพ์ที่ใช้ความร้อน โดยที่หัวพิมพ์จะส่งความร้อนไปที่หมึกพิมพ์ เพื่อทำให้หมึกพิมพ์ละลายลงไปที่สติ๊กเกอร์ ผลที่ได้จะทำให้เกิดรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการขอผู้ใช้ และมีคุณภาพสูง ละเอียด คมชัด คงทน อีกทั้งด้วยตัวสติ๊กเกอร์ยังออกแบบให้สามารถทนได้ ต่อสภาพอากาศในแบบต่างๆ เช่น ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา หรือ ในความร้อนมากกว่า 100 องศา เป็นต้น จึงทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกรูปแบบของความต้องการ

2. Direct Thermal Printing คือ เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ใช้ความร้อนจากหัวพิมพ์ เปลี่ยนสารเคมีที่เคลือบอยู่บนสติ๊กเกอร์ ให้เป็นรูปแบบตามที่ต้องการบนเนื้อสติ๊กเกอร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมึกพิมพ์ เช่น กระดาษเครื่องโทรสาร และ ใบบันทึกรายการจากเครื่อง ATM เป็นต้น

บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี ประเทศไทย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด และ สติ๊กเกอร์ ที่ประสบการณ์มานานกว่า 60 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ของทางซาโต้มีทั้งระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal, Thermal Transfer โดยที่ สติ๊กเกอร์ทั้งหมด ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ของซาโต้ เพื่อที่จะได้รับคุณภาพสูงสุดของงานพิมพ์ ที่รับประกันได้ถึงความละเอียด ความคมชัด และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ
ซาโต้ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถให้รองรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นที่นิยมของซาโต้ เช่น สติ๊กเกอร์ประเภทที่พื้นผิวหน้าเป็นกระดาษ และ พื้นผิวหน้าเป็นฟิล์ม
* Vellum เป็นสติ๊กเกอร์มีลักษณะเป็นกระดาษผิวหยาบเหมาะสำหรับพิมพ์รายละเอียด ต่างๆ เช่น สลากซองยา เป็นต้น แต่ไม่เหมาะสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ดเพราะมีพื้นผิวที่ไม่เรียบจึงอาจทำให้พิมพ์บาร์โค้ดได้ไม่ชัด
* ART เป็นสติ๊กเกอร์ ที่มีลักษณะ กึ่งมัน กึ่งด้าน นิยมใช้ในธุรกิจที่มีต้องการใช้บาร์โค้ดเป็นส่วนประกอบ หรือ พิมพ์ลวดลายต่างๆ ได้ ทั้งแบบมีกาวและไม่มีกาว เช่น ป้าย TAG ติดเสื้อผ้า และสลากบอกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้น
* Cast Coat เป็นสติ๊กเกอร์มีส่วนประกอบเป็นกระดาษจึงทำให้มีลักษณะเป็นมันวาว เหมาะสำหรับการใช้เป็นสติ๊กเกอร์ตราสินค้าติดผลิตภัณฑ์ เพราะจะได้ชิ้นงานที่มีความสวยงาม

* Thermal Transfer เป็นสติ๊กเกอร์มีลักษณะเป็นกระดาษด้าน มีพื้นเรียบเหมาะกับงานที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ เนื่องจากมีพื้นผิวที่เรียบเมื่อพิมพ์ออกมาจึงทำให้มีความละเอียดคมชัด

* Direct Thermal เป็นสติ๊กเกอร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมึกพิมพ์ แต่จะใช้ความร้อนในการพิมพ์ อายุของเนื้องานจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษ เช่น กระดาษจากเครื่องโทรสาร และใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM เป็นต้น

* YUPO เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีพื้นผิวเรียบ และมีลักษณะเด่นที่ไม่สามารถฉีกขาดได้ นิยมใช้เพื่อเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดบนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และยังสามารถทนต่อความเย็นได้โดยที่ไม่หลุดลอก

* Polyester (PET) เป็นสติ๊กเกอร์มีเนื้อผิวหน้าเป็นฟิล์ม มีลักษณะกรอบแต่จะไม่สามารถฉีกขาดออกได้ มีสี เงิน ทอง ขาว และ ใส เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องสัมผัสกับความร้อนสูงๆ เช่น ติดบนหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น

* Polyethylene (PE) เป็นสติ๊กเกอร์มีลักษณะคล้ายกับ Polyester แต่จะมีความยืดหยุ่นได้มากกว่า เหมาะสำหรับติดบนวัตถุที่มีความโค้งมน

* PVC เป็นสติ๊กเกอร์มีความมันวาวสูงมีความยืดหยุ่นมาก นิยมใช้กับการทำป้ายสติ๊กเกอร์หรือใช้ในร้านตัดสติ๊กเกอร์

นอกจากผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ข้างต้นแล้วทางซาโต้ยังมีบริการรับออกแบบและพิมพ์สติ๊กเกอร์หลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะตอบสนองทุกๆ ความต้องการ รวมทั้งระบบบาร์โค้ดครบวงจรที่ทันสมัย ทั้งซอฟแวร์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Smart Label ระบบ RFID สแกนเนอร์ จากประเทศญี่ปุ่น และบริการหลังการขายแบบครอบคลุมชิ้นส่วนโดยใช้อะไหล่จากญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อลูกค้าให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-736-4460

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *