ศาลาดินชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

ศาลาดินชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

พื้นที่เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช่เพียงแค่ให้เก็บเกี่ยวผลิตผล ทางการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นไม่ ยังสามารถผกผันให้เป็นจุดท ี่เอื้ออำนวยรายได้ เข้าสู่ชุมชน ได้อีกด้วย

อย่างเช่น ชุมชนบ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สืบทอดพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้ (ขำ บุญนาค) ขุดคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นเมื่อปี 2398

กว่าศตวรรษครึ่ง….และหลายชั่วอายุคนของประชากรในลุ่มน้ำแห่งนี้ ได้ใช้พื้นที่ พระราชทาน 20,000 ไร่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ค้าขายบ้างก็เป็นธุรกิจ รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง

นายบุญเลิศ เศรษฐอำนวย สมาชิกชุมชนบ้านศาลาดิน มีอาชีพทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะ ได้สืบสาน ส้มโอ นครชัยศรีในขนานแท้ และดั้งเดิม มีทั้ง ขาวทองดี ขาวน้ำผึ้ง ขาวหอม ขาวแป้น และ ขาวพวง ซึ่งได้ทำเกษตรแบบผสมผสาน อย่างเช่น มะม่วง ขนุน มะพร้าว หมาก มะปราง กระท้อน มะกอก ฯลฯ เพื่อให้ประชากร ไม้ต่างชนิด เกิดการเอื้อต่อกัน สร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ และสามารถ เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์ ์ได้ทุกวัน

นักอนุรักษ์พื้นเมืองอีกท่านหนึ่งคือ นายแจ่ม สวัสดิ์โต ใช้พื้นที่ 20 ไร่ทำ นาบัว โดยปลูก พันธุ์ฉัตรขาว เก็บดอกขาย โดยส่งตลาดปากคลองฯได้ทุกวัน กับอีกรายที่ส่งผลผลิตขาย ในแห่งเดียวกันแต่ ต่างชนิดกันเนื่องจากไม่ต้องการแข่งขัน กันในพื้นที่ นายชุบ คชเวช ประกอบอาชีพปลูกกล้วยไม้

นายชุบ ใช้พื้นที่ 12 ไร่เลี้ยงกล้วยไม้หลากหลายชนิดหลายหลากสีสัน ทั้งที่พันธุ์ดั้งเดิมและ ผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเอง อย่างเช่นพันธุ์ทัศนีย์ ผลผลิตกล้วยไม้จากฟาร์ม นอกจากจะส่ง ปากคลองตลาดแล้ว อีกส่วน ประมาณ 80% ส่งขายในตลาดต่างประเทศทั้งยุโรป และ ญี่ปุ่น

ด้วยบ้านศาลาดินเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง กรมพัฒนาชุมชนโดย นายปรีชา บุตรศรี อธิบดีฯ จึงได้จัดงบประมาณ สนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นการ เพิ่มรายได้ให้กับประชากร สร้างความมั่นคงนำเศรษฐกิจ เข้าสู่ชุมชน อย่างยั่งยืน

จากนั้นก็มี นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนชุมชนบ้านศาลาดินอย่างไม่ขาดสาย โดยเดินทางตามสายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ เข้าเยือนส่วนต่างๆและซื้อหา ผลิตผลจากแหล่ง ผลิตโดยตรง อย่างเช่นพายเรือเก็บดอกบัว และก็ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะน้ำในนาบัว ลึกเพียง 60 เซนติเมตร เท่านั้น

นอกจากนั้น ยังหา ซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยทาง กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ตั้ง หมู่บ้านศาลาดิน เป็น OTOP Village Champion : OVC และเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็ ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านท่องเที่ยว

และก็มีการขานรับกับการปกครองส่วนท้องถิ่น นายวันชัย สวัสดิ์แดง สมาชิก อบต.มหาสวัสดิ์ บอกว่าได้เตรียมวางแผนสร้าง โฮมสเตย์ ไว้รองรับการท่องเที่ยว ที่จะขยายตัวขึ้นในอนาคต…

…หรือไม่ก็เป็น ฟาร์มสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวกินนอนกันในฟาร์ม…จะได้รับความรู้ ในการเกษตรไปในตัวได้เลย…!!!

ปัญญา เจริญวงศ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *