วิเชียร เผอิญโชค กับการสร้าง”ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์” ตอน 4 (จบ)

วิเชียร เผอิญโชค กับการสร้าง”ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์” ตอน 4 : จุดพลิกผันธุรกิจ

จุดพลิกผันของธุรกิจ
หลังจากประเทศไทยต้องประสบกับสภาวะการขาดดุลการค้าอย่างรุนแรง ทำให้ต้องมี
การลดการนำเข้า อีกทั้งวิเชียรเองก็เป็นคนใจอ่อนเก็บเงินไม่ได้ ทำให้ต้องเลิกล้มกิจการขายรถไปโดยปริยาย แม้จะเป็นเช่นนี้แต่วิเชียรก็ไม่ท้อแท้และได้ตัดสินใจที่จะสู้ต่อไป ซึ่งทางญี่ปุ่นก็ได้แนะนำให้เขาหันมาทุ่มเททางด้านโรงงาน เช่น ขยายการผลิตชิ้นส่วนให้มากขึ้น รับจ้างทำตัวถัง และ
ออกแบบตัวรถ ในปี 2509 บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์อีซูซุขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นในปี 2510 วิเชียรจึงตัดสินใจก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนไทยรุ่งวิศวกรรม ขึ้นมา โดยเปลี่ยนเป้าหมายไปในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถแทน
แต่ต่อมาประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอีกและมีการขาดดุลการค้าที่สูงขึ้นมาก ทำให้มีการบังคับใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ นอกจากนี้นิสิต นักศึกษายังออกมาต่อต้านสินค้าฟุ่มเฟือย และต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างหนัก ทำให้วิเชียรจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายชื่อใหม่เป็นไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ออกสู้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเขาได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ให้เป็นซับพลายเออร์รายใหญ่ในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนและด้านการประกอบรถยนต์ด้วย ด้วยลักษณะของวิเชียรที่ชอบคิดค้น ออกแบบดัดแปลง จึงเป็นเหตุให้เกิดการดัดแปลงลักษณะรถจากรถปิคอัพธรรมดามาเป็นรถสองตอนที่มีประตู 4 ประตูที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์กลายมาเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ในที่สุด

การขยายธุรกิจ
เมื่อ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์มั่นคงแล้ว วิเชียรจึงทำการจัดตั้งบริษัทไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จำกัด เพื่อผลิตรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นมาในปี 2532 จากนั้นอีก 2 ปี ต่อมาวิเชียรก็ได้ก็ได้มีการขยายบริษัทออกไปอีก โดยตั้งบริษัทวีพีออโต้เซอร์วิส จำกัดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งขยายโรงงานผลิตแม่พิมพ์และปั๊มชิ้นส่วน สร้างตึกวิศวกรรม เพื่อรองรับ
การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ คือ โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า โครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและทดสอบการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ โดยโครงการนี้จะช่วยในการเรียนรู้และเสาะแสวงหาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ในการขยายกิจการของไทยรุ่งฯ โดยจัดตั้งบริษัทไทยรุ่งเจนเนอรัล มอเตอร์ จำกัดและบริษัทวีพีออโต้เซอร์วิส จำกัดขึ้นมาใหม่ ไทยรุ่งฯได้หาทุนโดยใช้การกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งในเวลาต่อมา ไทยรุ่งฯ ก็ได้นำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกันทั้ง 3 บริษัท คือ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยรุ่งเจนเนอรัลมอเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยวีพี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เพื่อเตรียมในการขยายกิจการของบริษัทอีก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *