วิธีแนะนำตัวในวันแรกของการทำงาน

วิธีแนะนำตัวในวันแรกของการทำงาน
โดย JobsDB เมษายน 2551

เมื่อเราได้เข้าไปเป็นน้องใหม่ในที่ทำงาน สิ่งที่เราทุกคนต้องประสบพบเจอ คือการแนะนำตัวให้เป็นที่รู้จักของเพื่อนร่วมงาน แต่ในการแนะนำตัวนั้น หากพูดสั้นเกินไปก็คงไม่น่าสนใจ
แต่หากยาวเกินไปก็ดูจะยืดเยื้อน่าเบื่อหน่ายและไม่น่าประทับใจเช่นกัน ถ้าอย่างนั้นการแนะนำตัวแบบไหน จึงจะทำให้เราเป็นคนที่น่าจดจำของทุกคนในบริษัท

สบตากับผู้ฟัง เพื่อแสดงออกถึงความสนใจในตัวผู้ฟัง และแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองด้วย
กล่าวทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ซึ่งแสดงถึงความเป็นมิตรและการมีอัธยาศัยที่ดี อย่าลืมดูแลช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อที่จะไม่ทำลายสัมพันธภาพที่กำลังจะเริ่มต้น
ด้วยเศษอาหารและกลิ่นที่ไม่น่าประทับใจ
บอกชื่อตัวเรา แล้วถามชื่อเขาด้วย จากนั้นกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก พร้อมกับกล่าวชื่อเขาต่อท้าย เช่น ยินดีที่ได้รู้จักค่ะปุ้ม เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจของคุณที่มีต่อเพื่อนใหม่
บอกเล่าเกี่ยวกับตัวเราให้ผู้ฟังจดจำได้หนึ่งเรื่อง โดยอาจจะเป็นเรื่องที่เราประทับใจก็ได้ เพื่อให้มีประเด็นไว้พูดคุยกันภายหลังจากการแนะนำตัวเผื่อว่าจะได้เพื่อนใหม่ที่มีความ
ประทับใจในเรื่องเดียวกับเรา
ตอนท้ายของการแนะนำตัว อาจพูดว่า ช่วยสอนด้วยนะครับ/นะคะเพื่อแสดงความรู้สึกถ่อมตัว และพร้อมจะเรียนรู้
เพียงเท่านี้คุณก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานใหม่ได้อย่างน่าประทับใจแล้วล่ะ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *