วิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้ลูกน้อง

วิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้ลูกน้อง

โดยส่วนมากแล้วผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้บริหาร หรือ ผู้นำในองค์กร ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม ก็คือ เรื่องขวัญและกำลังใจของลูกน้อง เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถผลักดันให้ลูกน้องทำงานร่วมกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากผู้บริหารต้องการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับลูกน้อง คุณไม่ควรที่จะมองข้ามบางสิ่ง ซึ่งได้แก่
การให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ในองค์กรธุรกิจส่วนมาก มักจะมีความลับที่พนักงานไม่ทราบอยู่มากเกินไป ซึ่งจริง ๆ แล้วข้อมูลส่วนใหญ่มิใช่ความลับ แต่องค์กรมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมจึงมีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาบางเรื่องสงวนไว้สำหรับฝ่ายบริหารรับรู้ และแก้ไขเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก หากมองในมุมกลับกันจะพบว่า ยิ่งองค์กรให้คนรับรู้ข้อมูลมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลดีในการทำงานของพนักงานมากขึ้นเท่านั้น เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และทำให้ข่าวลือร้าย ๆ ลดลง ซึ่งเป็นการดีกว่าการปล่อยให้พนักงานคาดเดาเอาเองอย่างไม่รู้ทิศทาง
แล้วมีข้อมูลใดบางที่ควรจะเก็บไว้เป็นความลับสำหรับผู้บริหารจริง ๆ ข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียหายหากรั่วไหลไปถึงคู่แข่งขันคงจะเป็นข้อมูลที่ควรให้ความสนใจมากที่สุด หากผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าข้อมูลใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ก็ควรที่จะเป็นข้อมูลที่พนักงานทุกคนสามารถรับรู้ได้
การเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหา ผู้บริหารที่ดี ไม่ควรสื่อสารกับลูกน้องในวิธีสั่งการ หรือในระดับบนลงสู่ระดับล่างเท่านั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกันคือระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนด้วยเช่นกัน เพื่อให้ลูกน้องมีโอกาสเล่าถึงปัญหา หรือสิ่งที่พวกเขาอยากเสนอแนะในการทำงาน ซึ่งหัวหน้าที่ดีควรจะรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง และแสดงให้เห็นว่าคุณก็สนใจในสวัสดิภาพของพวกเขาเช่นกัน วิธีนี้จะทำให้ลูกน้องมีความสุขและมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกับคุณ
การให้รางวัลแก่ผู้ที่ตั้งใจทำงาน ในการทำงานบางครั้งก็ต้องการสิ่งจูงใจ ดังนั้นผู้บริหารอาจจะใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยโดยการเสนอรางวัลเพื่อชมเชยในสิ่งที่พวกเขาทำ ซึ่งควรที่จะรู้ว่าสิ่งใดสามารถดึงดูดใจลูกน้องในระดับนั้น ๆ ได้ หากคุณต้องการจูงใจลูกน้องในระดับล่าง ๆ ของรางวัลที่คุณมอบให้ควรที่จะเป็นปัจจัยยังชีพมากกว่าโล่เกียรติคุณต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาคงไม่อยากได้ เพราะเขาไม่ได้ขาดแคลน หรือต้องการ การสร้างขวัญและกำลังใจก็คงไม่ประสบผลสำเร็จ
เมื่อผู้บริหารสามารถตอบคำถามของลูกน้องได้ และเป็นผู้ที่เปิดกว้างในการสื่อสารกับลูกน้อง รวมถึงเป็นผู้มีจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ ลูกน้องทั้งหลายก็คงจะมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงานกับคุณเป็นแน่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *