วิธีปฏิบัติก่อนซื้ออาหารนอกบ้าน

วิธีปฏิบัติก่อนซื้ออาหารนอกบ้าน
• คุณภาพชีวิต
เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยตัวคุณเอง

ใครที่ต้องซื้ออาหารนอกบ้านเป็นประจำ วันนี้มีวิธีสังเกตเลือกอาหารคุณภาพมาฝาก…

– อ่านฉลากก่อนซื้อ ดูคุณค่าของสารอาหารในฉลากโภชนาการ ชื่ออาหาร ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องมีเครื่องหมาย อย.

– สังเกตภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ในลักษณะที่ดีและสะอาด เช่น เครื่องดื่มอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท กระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ

– สังเกตลักษณะของอาหาร สี กลิ่น และรส ต้องไม่มีความผิดปกติจากธรรมชาติ หรือเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิม เช่น กลิ่นหืนหรือเหม็นเปรี้ยว หรือสีสันฉูดฉาด ควรเลือกซื้ออาหารที่ใช้สีจากธรรมชาติ

– สังเกตความสะอาด ขั้นตอนการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหาร การล้าง การปรุง และความสะอาดของผู้ขาย

ลองนำวิธีที่แนะนำไปเลือกซื้ออาหารมารับประทานกันดูได้ เพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *