วิธีที่ฝ่าย HR จะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร

วิธีที่ฝ่าย HR จะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร

1.สร้างความแข็งแกร่งด้วยการจัดลำดับงานให้กับตัวเอง
คุณต้องวางแผนการทำงานเป็นรายวัน และต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะว่า สิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องการจากฝ่าย HR ก็คือ คำตอบที่ถูกต้อง เมื่อผู้บริหารมีคำถาม เกี่ยวกับการจัดการนโยบาย และวิธีการต่างๆ ในการทำงานขององค์กร คุณจึงจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการจัดการสูง และผู้บริหารเองก็ต้องการได้รับคำปรึกษาได้ระดับที่สูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน

2. พัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
HR ต้องไม่ทำตัวเป็นฝ่ายตั้งรับ โดยรอให้ผู้บริหารเข้ามาหาด้วยปัญหามากมายที่มี ยามที่มีเวลาว่าง คุณจึงจำเป็นที่จะต้องค้นหาปัญหาที่เกิดภายในองค์กร และเรียนรู้ถึงปัญหาในแง่มุมของการทำธุรกิจ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จาก การเข้าร่วมการประชุมของแต่ละแผนก หรืออาจจะอาสาสมัครรับทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปรึกษากับผู้บริหารเมื่อถึงเวลาจำเป็น (อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

3.แนะนำทักษะทางด้าน HR เพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจ
แนะนำผู้บริหารถึงขั้นตอนสำคัญ อย่างเช่น การสัมภาษณ์ การคัดเลือกพนักงาน หรือหลักการอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะนอกจากคุณจะได้ฝึกสอนพวกเขา คุณค่าในการทำงานของคุณก็จะเพิ่มตามขึ้นมา อีกสิ่งหนึ่งคือ เมื่อผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่ม คุณก็จะมีเวลาไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการทำงานส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

4. สื่อสารกับผู้บริหารอย่างตรงประเด็น
เพราะผู้บริหารนั้น ให้ความใส่ใจไปกับผลผลิตขององค์กร มากกว่ากฏเกณฑ์อันใด ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องแสดงถึงมุมมองของคุณให้ผู้บริหารเข้าใจว่า มุมมองนั้นมีประโยชน์ต่องค์กรอย่างไร มากกว่าการที่จะอธิบายเพียงสิ่งที่คุณต้องการ นอกจากนั้นคุณยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ และสื่อความหมายแบบเดียวกับที่ผู้บริหารใช้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เมื่อคุณต้องการให้คนเยอรมันเข้าใจ คุณต้องพูดภาษาเยอรมัน และถ้าคุณต้องการให้ผู้บริหารเข้าใจ คุณต้องพูดภาษาเดียวกันกับเขาเช่นกัน

5. มีเป้าหมายในการทำงานเป็นสิ่งเดียวกัน
ผู้บริหารจะให้ความมั่นใจและเชื่อมั่นกับฝ่าย HR ก็ต่อเมื่อ พวกเขาเห็นว่า เป้าหมายในการทำงานของคุณนั้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับเป้าหมายในการทำงานของเขา สิ่งนี้หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ อย่างเช่น ความพอใจของลูกค้า สภาพการแข่งขันกับองค์กรคู่แข่ง และผลกำไร
สิ่งที่จะยืนยันว่าคุณทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร มีเพียงวิธีเดียว คือคุณต้องเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานให้มากที่สุดนั่นเอง

ที่มา :www.thaihrcenter.com

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *