‘วิธีคิดของ CEO’ คือ ‘จุดเริ่มต้นของ……’ !

“วิธีคิดของ CEO” คือ “จุดเริ่มต้นของ……” !

เชื่อหรือไม่ว่า….ทุกความล้มเหลว หรือ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จุดเริ่มต้นขี้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นมีผู้นำแบบใด?

หลายธุรกิจเคยล้มเหลวแต่เมื่อมี CEO คนใหม่มาก็สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมารุ่งเรืองได้ ในขณะที่หลายธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จก็กลับกลายเป็นล้มเหลวเมื่อ CEO คนใหม่เข้ามาบริหาร…
ลองมาดูตัวอย่าง วิธีคิดของ CEO 2 ประเภทในวันนี้…ว่าจะส่งผลอะไรให้เกิดขี้นกับ ลูกค้า พนักงาน และองค์กร!

CEO ประเภทแรก….ทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดและทำ…ทำเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่…(ของตนเอง)!

CEO จำนวนไม่น้อย มีวิธีคิดในลักษณะนี้……

“ทำอย่างไร ยอดขายของเราจะเติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ 20% ในทุกๆปี?” (ดูเป็นแนวคิดที่ดี น่าชื่นชม)

“ทำอย่างไร จะให้ลุกค้าพึงพอใจสูงสุด” (ดูเป็นแนวคิดที่ยิ่งดีไปใหญ่ เพราะนึกถึงลูกค้าเสมอ…)

“ทำอย่างไร จะประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด แต่พนักงานจะต้องสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ไม่ทางตรงก็ต้องทางอ้อมให้กับองค์กร ในสภาวะที่ต้อง เพิ่มยอดขายพร้อมกับลดค่าใช้จ่าย!”
(ดูเป็นแนวคิดอเมริกันดีจริงๆที่เน้นในเรื่องประสิทธิภาพควบคู่กับการลดต้นทุน! แต่….พนักงานจะรู้สึกอย่างไร?)

“ทำอย่างไรจะลดคนให้เร็วที่สุด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย!” (คล้ายๆกับลดทุกชั้น ทุกแผนก 25 % เหมือนสินค้าที่จัด Promotion ตามห้างเลย! แต่….ทำไมพนักงานต้องเป็นฝ่าย รับกรรม “คนแรกๆ”เสมอ?)

CEO ประเภทที่สอง….ทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดและทำ…ทำเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน…ของทุกคน!
ในขณะที่มี CEO จำนวนน้อยมาก…..ที่จะมีวิธีคิดในลักษณะนี้….

“อะไรคือปัญหาที่พนักงานพบในการปฎิบัติงาน และผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดได้อย่างไร?”

“ทำอย่างไร ที่จะให้พนักงานได้รับการดูแล ได้รับการปฏิบัติ ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน?”

“ทำอย่างไร ที่องค์กรเราจะเติบโตไปพร้อมกับมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน?”
สิ่งที่ CEO ประเภทที่คิดถึงแต่ผลสำเร็จของตัวเอง มักจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่สนใจความรู้สึกของพนักงานและลูกค้าก็คือ การปฏิบัติที่แย่ๆกับพนักงานของตนเอง (โดยการบีบคั้น กดดันพนักงานทุกรูปแบบให้สร้างผลงานโดยขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง) และเอาเปรียบลูกค้าอย่างไม่รู้ตัว(โดยการประหยัดค่าใช้จ่าย จากการลดคุณภาพของทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า)!
ในทางตรงกันข้ามกับ CEO ที่คิดถึง ความรู้สึกของพนักงาน และความรู้สึกของลูกค้า มักจะทำ ก็คือ ทำให้พนักงานได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยลูกค้าจะได้รับแต่สิ่งที่ดีจากคุณภาพและการทุ่มเทของพนักงาน….
CEO ประเภทนี้…จะคิดถึงทีมงานเป็นกลุ่มแรก จะให้ความสำคัญกับลูกค้าในลำดับถัดมา ส่วนผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นกลุ่มท้ายๆที่จะให้ความสำคัญ และจะคิดถึงตนเองเป็นคนสุดท้าย!
คำถามก็คือ……
ถ้าท่านเป็น “ลูกค้า” ท่านอยากซื้อสินค้า ใช้บริการจากองค์กรที่มี CEO แบบใด?

ถ้าท่านเป็น “พนักงาน” ท่านพร้อมจะทุ่มเทโดยไม่เคยตั้งคำถามให้กับองค์กรที่มี CEO แบบใด?
คำตอบคงมีอยู่ในใจของท่านอยู่แล้ว….แต่สิ่งที่น่าคิดไปกว่านั้นก็คือ…..

“รู้ทั้งรู้ว่าการบริหารแบบใด ที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงานและลูกค้า แต่ทำไม CEO ส่วนมากยังคงดื้อดึงดันทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวที่จะบริหารโดยทำร้ายความรู้สึกของพนักงานและลูกค้า?”

ไม่ว่าจะเกิดจากค่านิยมแบบผิดๆที่ถูกหล่อหลอมจากแนวคิดแบบตะวันตกยุคเก่า หรือเกิดจากค่านิยมส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่!

เพราะไม่มีทางที่ “พนักงานที่ได้รับการดูแลแย่ๆ จะทุ่มเทและทำสิ่งดีๆให้กับลูกค้าและองค์กร!”

ที่มา : http://www.businessthai.co.th/

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *