วิธีการทำความสะอาดวัตถุดิบ

วิธีการทำความสะอาดวัตถุดิบ
• หลักการล้างเพื่อลดสารพิษ ควรปฏิบัติดังนี้
1. ลอกหรือปอกเปลือก แล้วแช่ในน้ำสะอาด 5-10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 27-32%
2. แช่น้ำปูนใส 10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 34-52%
3. การใช้ความร้อน ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 48-50%
4. แช่สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 35-50%
5. แช่น้ำด่างทับทิม 10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 35-43%
6. ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อก 2 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 25-39%
7. แช่น้ำซาวข้าว 10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 29-38%
8. แช่น้ำเกลือ 10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 29-38%
9. แช่น้ำส้มสายชู 10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 27-36%
10. แช่น้ำยาล้างผัก 10 นาที ลดปริมาณสารพิษได้ประมาณ 22-36%

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *