วาทะ–นักพูด

วาทะ–นักพูด
วันนี้ได้อ่านหนังสือ วาทะนักพูด เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งรวบรวมโดย เอกรัตน์ อุดมพร สรุปข้อคิดดีๆได้มากมายเหมือนเพื่อนที่ดี คอยชี้แนะแนวทางอันถูกต้องตามคลองธรรม ให้เราดำเนินชีวิตประกอบกิจการต่างๆ ได้อย่างเรียบร้อยงดงามและช่วยสร้างสรรค์พัฒนาตนให้ก้าวหน้าค่ะ
ข้อคิดที่นำมาฝากกันนะคะ
• ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด : ฟังก็ให้หมดจดให้หมดเรื่อง จดให้มาก คือ จารึกบันทึกไว้
(พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุน.ทโร) / คติธรรม นำชีวิต )
• เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง ต้องเรียน พากเพียร ขวนขวาย
• รู้จริงต้องลงมือทำ รู้จำต้องลงมือท่อง รู้แจ้งต้องลงมือคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์
• เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง ไม่ยอมเรียนหรือจะรู้ ไม่ยอมดูหรือจะเห็น ไม่ยอมฟังหรือจะได้ยิน ไม่ยอมทำหรือจะเป็น จะลำเค็ญย่ำแย่จนแก่ตาย
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม / กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ)
• ใครรู้ความสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะของตน คนนั้นคือได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้า
• เราจะต้องมีการศึกษาที่สมบูรณ์ คือให้ฉลาดแล้วมีการควบคุมความฉลาดให้อยู่ในร่องรอยของศีลธรรม ทั้งนี้เพื่อควบคุมความฉลาดไม่ให้เดินไปทางความเห็นแก่ตัว
• ในปัจจุบันนี้เรายังขาดครูที่แท้จริง คำว่าครู….ครูที่แท้จริงคือเป็นปูชนียบุคคล ด้วยการนำทางจิต ทางวิญญาณ เป็นประตูคุกแห่งอวิชชาให้สัตว์ออกมาเสียจากความโง่เขลา ทำงานเพื่อช่วยโลก เพื่อยกโลก เพื่อสร้างโลก ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเดือน จึงเป็น”ครู….ปูชนียบุคคล”
(พุทธทาสภิกขุ / การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา)
• ค่าของครูอยู่ที่การแนะ-นำ ค่าของศิษย์อยู่ที่การทำ-ตาม
(พันเอกปิ่น มุทุกันต์ / ยุคทอง-ยุคธรรม)
• ปัจจุบันนี้ความรู้ของคนไปได้ถึงแค่นี้ ต่อไปอาจไปไกลกว่านี้ก็ได้ แต่ถึงจะไกลเพียงไรก็คงหลีกสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และประกาศสั่งสอนไว้แล้วไม่พ้น
(หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช / ห้วงมหรรณพ)
• อย่าดูถูกข้อมูล ข้อมูลก็เป็นข้อมูล ไม่ว่าจะน้อยหรือจะมาก บางทีข้อมูลเพียงนิดหน่อยก็อาจจะเกิดประโยชน์ให้ความรู้ได้
(หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช / กาเหว่าที่บางเพลง)
อ่านแล้วคงได้ข้อคิดดีๆ จากวาทะ—นักพูด ที่คอยเตือนจิต สะกิดใจเรากันบ้างนะคะ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *