@@ วางแผนหรือวางเข็มทิศสู่ความสำเร็จ @@

@@ วางแผนหรือวางเข็มทิศสู่ความสำเร็จ @@

การกระทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เสมือนการวางเข็มทิศในการเดินทางนั่นเอง โอกาสประสบความสำเร็จมีสูงกว่าคนที่ไม่มีการวางแผนการใดๆ การทำธุรกิจแทบทุกชนิดในปัจจุบันล้วนมีคู่แข่งสูงมาก โดยเฉพาะธุรกิจยอดฮิตอย่างร้านกาแฟสด ซึ่งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง จึงต้องมีการวางแผน เพื่อพิชิตความสำเร็จ ครองใจลูกค้าและครองใจตลาดได้มากที่สุด

ไม่มีใครวางแผนเพื่อล้มเหลว คนส่วนมากล้มเหลวเพราะขาดการวางแผนที่ดี การเดินทางถ้าขาดเข็มทิศ ก็อาจหลงทางหรือไปไม่ถึงจุดหมายได้ ดังนั้นการดำเนินชีวิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจ ก็ควรจะมีแผนที่ดีรองรับความปลอดภัย แผนการที่ดีคือแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ตรวจสอบและประเมินผลได้ วางแผนแล้วต้องพยายามนำไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ อย่าวางแผนลงในกระดาษอย่างเดียว จงนำมันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการวางแผนที่ดี ต้องมีแผน 1 แผน 2 , 3 เพื่อป้องกันการผิดพลาด เช่น แผนที่ 1 ไม่ได้ผล ก็ให้ใช้แผนที่ 2 หรือแผน 2 ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ ก็ให้ใช้แผน 3 จะเป็นการเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น การวางแผนและปฏิบัติตามแผนไม่มีอะไรเสียหายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในบางกรณี ทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีแผนการในใจเป็นอันดับแรก อย่างน้อยเป็นการป้องกันการผิดพลาดเบื้องต้น ถ้าคุณฝึกวางแผนบ่อยๆคุณจะเกิดทักษะสูง เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ก็ว่าได้ ทุกอย่างเกิดจากการฝึกปฏิบัติบ่อยๆ จะเกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญสูง คุณอาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวางแผนไปเลยก็ได้ อย่าลืมว่ามืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ เกิดจากการกระทำซ้าๆจนเกิดทักษะสูง กลายเป็นความชำนาญและความเชี่ยวชาญ เกิดจากการฝึกซ้ำๆและต่อเนื่อง
คุณจงนำเอาศาสตร์ที่กล่าวมานำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านกาแฟสดของคุณให้เป็นแบบไม่ธรรมดา ให้ลูกค้าประทับใจทุกๆครั้งที่เดินเข้าไปใช้บริการดื่มกาแฟสดที่ร้านของคุณ คุณทุกๆคนสามารถทำได้ ถ้าคุณต้องการทำ

คุณคือกัปตันเรือ ที่จะบังคับทิศทางเรือไปทางไหนก็ได้ จะให้อยู่กับที่หรือวิ่งไปตามทิศทางที่กำหนด คุณทำได้ทั้งนั้น ทั้งหมดอยู่ที่มือของคุณเอง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *