วางแผนป้องกันเศรษฐกิจการเงินกันง่ายๆ

วางแผนป้องกันเศรษฐกิจการเงินกันง่ายๆ

ในสภาพสังคมปัจจุบัน มีสภาวะมากมายทางเศรษฐกิจ ที่ล้วนแล้วก่อให้เกิดความเครียด ในหลายๆ ครอบครัวของสังคมไทย อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ จากสถาวะเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้ สินค้า ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต เราจำเป็นต้องใช้จ่าย แล้วจะทำยังไงหละ! ให้เกิดความลงตัวทางการเงินของตัวเอง หลักเศรษฐกิจ ?พอเพียง? มีส่วนช่วยให้เราไม่ยึดติดกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สามารถเข้าใจการใช้จ่าย จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำรงชีพ ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีส่วนช่วยให้เราไม่ยึดติด กับสิ่งฟุ่มเฟือยกับค่านิยมมากมาย หรือ สิ่งของที่นำเข้าจากต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่มีราคาสูงทีเดียว การใช้จ่ายเราควรที่จะต้องวางแผนกระบวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ของทุกๆวันว่าเรามีภาระอย่างไรบ้าง
จะต้องจ่ายอะไรบ้าง มาบันทึกไว้แล้วประมวลผล สินค้าที่เราซื้อมานั้นเหมาะสมขนาดใหน ให้มองถึงอนาคตเป็นส่วนใหญ่ อย่ามองอยู่ สถานะปัจจุบัน เพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า อีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้เราเป็นเซลส์ จำเป็นต้องใช้ยานพหนะ ออกตามสถานที่ต่างๆ ทางบริษัทออกค่าน้ำมันให้ และข้างหน้าต่อไปทางบริษัทจะออกค่าน้ำมันให้อีกหรือเปล่า ทั้งๆที่ประสบปัญหาน้ำมันแพงขนาดนี้ สถาพเศรษฐกิจ ตรงตามที่เราคิดมากแค่ใหน? การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทำให้เรามีมุมมองที่ดี และลดอัตราจากผลกระทบให้น้อยลงได้ การทำบัญชีครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีมาก ที่ทำให้สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วม ในการวางแผน ปลูกฝังความคิดทางการใช้จ่าย และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ในเรื่องอื่นๆ ตามมา ที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ เป็นการค่านิยม แก่สมาชิกที่ดี ช่วยสร้างมิตรภาพภายในครอบครัวอีกด้วย
ที่มา:http://www.suretax-accounting.com/articles/finance/48-2008-06-06-06-29-08.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *