วัยรุ่นกับเอ็มคิว (ธรรมะ)

วัยรุ่นกับเอ็มคิว (ธรรมะ)

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความวุ่นวาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากมีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมามากจนถั่งทันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจมากมาย การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดปัญหาต่อตัวเองและคนรอบข้างได้มากโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าปรับตัวไม่ทัน

วัยรุ่นเป็นวัยที่ยังขาดประสบการณ์ในชีวิต ขาดวิจารณญาณ มีจุดอ่อน ถูกชักจูงได้ง่าย ในยุคสมัยนี้ที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบโลกาภิวัตน์ อิทธิพลจากต่างประเทศเข้ามาทางสื่อมวลชน ทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้น ไม่มีการเซ็นเซอร์ อิทธิพลของนักการตลาดที่ใช้กลวิธีชักจูงวัยรุ่นทุกวี่วันเพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์มากมาย ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางก่อปัญหา
ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นภาพสะท้อนถึงความฟอนเฟะของสังคมมากมาย ศีลธรรม และจริยธรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงเลวลงมาก วัยรุ่นก็มีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง มีการเสพยา ค้าเซ็กส์ เมาเหล้ามั่วสุม รุมโทรม ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคร้าย บางคนผิดพลาดจิ๊กเดียวติดเอดส์เสียผู้เสียคน พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนจึงเดือดร้อน วิตกกังวลมากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี
เมืองไทยทุกวันนี้มีการพูดถึงเรื่องไอคิว อีคิว กันมาก ล่าสุดมีการกล่าวถึง MQ (moral quotient) หรือความฉลาดทางศีลธรรมกันมากขึ้น ไอคิว อีคิว และเอ็มคิวทั้งหลายนั้นเป็นแนวคิดของฝรั่งตะวันตกทั้งสิ้น แต่ที่จริงถ้าดูกันที่เนื้อหาสาระแล้วไม่ใช่ของใหม่อะไร มันมีอยู่แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ไม่ต้องดูอื่นไกล เอาแค่ในมงคลสูตร ถ้าใครมีครบปฏิบัติได้ครบก็คงจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีความสุข ความเจริญกันทั้งสิ้น ถ้าวัยรุ่นไทยสนใจปฏิบัติสิ่งที่เป็นมงคลต่อตัวเองก็คงจะเติบโตพัฒนาผ่านพ้นมรสุมฮอร์โมนในชีวิตวัยรุ่นไปสู่วุฒิภาวะได้ด้วยสวัสดิภาพ
ในมงคลสูตรกล่าวว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบปัญหาของเทวดาผู้มีอันจะกินซึ่งมาถามว่าอะไรเป็นมงคล พระอง๕ทรงตรัสชี้ไปที่ข้อประพฤติปฏิบัติทั้งสิ้น รวม 37 ประการ ซึ่งไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุหรือนามมงคลเลยแม้แต่น้อย มงคล 37 ประการมีดังนี้
มงคลสูตร 37 ประการ ของพระพุทธเจ้า
1. ไม่คบคนพาล
2. บูชาผู้ที่ควรบูชา
3. คบบัณฑิต
4. อยู่ในประเทศอันสมควร
5. เคยทำบุญไว้ในกาลก่อน
6. ตั้งตนชอบไว้
7. สดับตรับฟังมาก
8. ศิลปะ
9. ศึกษาวินัยดี
10. วาจาเป็นสุภาษิต
11. บำรุงบิดามารดา
12. สงเคราะห์บุตรและภรรยา
13. การงานไม่อากูล
14. ให้ทาน
15. ประพฤติธรรม
16. สงเคราะห์ญาติ
17. การงานที่ไม่มีโทษ
18. เว้นจากบาป
19. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
20. ไม่ประมาทในธรรม
21. เคารพ
22. เจียมตัว
23. สันโดษ (ยินดีด้วยของของตนเอง)
24. รู้คุณท่าน
25. ฟังธรรมตามกาล
26. อดทน
27. ว่าง่าย
28. เห็นสมณะ
29. สนทนาธรรมตามกาล
30. ตบะ (ความเพียร)
31. ประพฤติพรหมจรรย์
32. เห็นอริยสัจจ์
33. ทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
34. จิตไม่หวั่นด้วยโลกธรรม
35. จิตปราศจากธุลี
36. จิตไม่เศร้าโศก
37. จิตเกษม (ปลอดโปร่งจากกิเลส)

ลองพิจารณาดูง่าย ๆ ในเรื่องอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ ก็มีอยู่หลายข้อในมงคลสูตร เช่น การเคารพ การเจียมตัว อดทน ว่าง่าย วาจาเป็นสุภาษิต มีศิลปะ ฯลฯ และในเรื่องของเอ็มคิวหรือความฉลาดทางศีลธรรมก็มีมากมาย เช่น ไม่คบคนพาล คบคนดีคือเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรพาไปสู่ที่ดี ๆ อยู่ในประเทศอันควร (ไม่ไปสู่ที่ไม่ดี) เว้นจากบาป สำรวจจากการดื่มน้ำเมา ประพฤติพรหมจรรย์

การเข้าถึงศาสนาพุทธเป็นวิธีหนึ่งที่จะเอาชนะความฟอนเฟะของสังคมไทยได้ดี เป็นการเพิ่มเอ็มคิวหรือความฉลาดทางศีลธรรมให้กับวัยรุ่นได้มาก ในสมัยนี้มีการบวชสามเณรกันหลายวัด ปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านจะสามารถโน้มน้าวลูกให้ไปบวชได้ไม่บวช เพื่อนผู้ปกครองนักเรียนเคยเล่าให้ฟังว่า แม่คนหนึ่งเคยพูดชักจูงลูกชายวัยรุ่นที่กำลังซ่าสุดขีด อยากได้รถยนต์มาก ให้ไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นเนื้อนาบุญแกแม่สักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยแม่สัญญิงสัญญาว่าเมื่อสึกออกมาแล้วจะซื้อรถยนต์ให้ตามที่ปรารถนา ไม่ทราบว่าพระที่วัดเขาอบรมสั่งสอน จี้จุดจี้จิตใจตรงไหนอย่างไร ปรากฏว่าเมื่อเณรลาสิกขาออกมาแล้วกลายเป็นคนละคน ไม่แสบไม่ซ่า กลายเป็นคนว่าง่ายเรียบร้อย ไม่อ้าปากร้องขอเอารถยนต์อีกเลย แต่รักพ่อรักแม่มากขึ้น นับว่าเป็นบุญกุศลเป็นมงคลต่อตัวเองและครอบครัวนั้นมากมายแบบเหลือเชื่อ

ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับลูกชายวัยรุ่นของท่านก็น่าจะคิดถึงเรื่องวัดเรื่องวา น้อมนำเข้ามาเป็นสรณะให้กับลูกบ้าง อย่างน้อยการได้บวชเณรย่อมได้ปฏิบัติศีล 10 ได้พบได้เห็นสมณะ ได้สดับตรับฟังพระธรรม ได้ประพฤติกรรม ได้มีโอกาสเฉียดใกล้อริยสัจจ์และนิพพาน ย่อมเป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่ ถ้าจะว่าไปไม่เห็นมีอะไรเสียหายมากมาย นอกจากเสียค่าสังฆาฏิและลูกชายจะเสียเส้นผมที่ถูกโกนทิ้งเท่านั้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *