วันถุงลมโป่งพองโลก “หายใจลำบาก ยังมีโอกาสแก้ไข”

วันถุงลมโป่งพองโลก “หายใจลำบาก ยังมีโอกาสแก้ไข”
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
เตือนแพทย์และประชาชนตระหนักถึงภัยบุหรี่

โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) เป็นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลก ลำดับที่ 6 ในปี ค.ศ.1990 และลำดับที่ 5 ในปี ค.ศ.2001 อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของมะเร็งปอดอีกด้วย องค์การอนามัยโลกประมาณการไว้ว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวประมาณปีละ 3 ล้านคน และโรคนี้จะเลื่อนขึ้นมาเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกเป็นลำดับที่ 4 ในปี ค.ศ.2030 โดยมีสาเหตุสำคัญคือ ควันบุหรี่และควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร รองประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคแห่งความเสื่อมของหลอดลมเล็กๆ และถุงลมในปอด ที่มีภาวะของการอุดกั้นอย่างเรื้อรังของหลอดลมทั่วปอดทั้งสองข้าง โดยมีพยาธิเกิดขึ้นที่หลอดลมขนาดเล็กและที่ถุงลม เนื่องจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาแรมปี

สารมลพิษในควันบุหรี่หลายชนิดก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหลอดลมและทำลายผนังถุงลม ทำให้เนื้อเยื่อซึ่งโยงยึดหลอดลมและถุงลมเสื่อมลง หลอดลมเล็กๆ ก็ขาดการยึดโยงที่ดี จึงแฟบตัวได้ง่าย เกิดการอุดกั้นของอากาศที่ผ่านหลอดลม โดยเฉพาะในจังหวะของการหายใจออก ทำให้มีลมค้างอยู่ในถุงลมมากขึ้น (ถุงลมโป่งพอง) การมีลมค้างในถุงลมทำให้ผู้ป่วยสูดหายใจเข้าได้ไม่เต็มที่ และเกิดอาการเหนื่อย

นอกจากนี้ ควันบุหรี่ที่ระคายเคืองหลอดลมอยู่นานๆ จะทำให้ผนังหลอดลมอักเสบหนาขึ้น และมีเสมหะมากขึ้น ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองจะมีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะ เหนื่อย และหายใจลำบาก ซึ่งจะค่อยๆ เป็นมากขึ้นตามการเสื่อมของถุงลมในปอด จนมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ และหัวใจวายตามมา ผู้ป่วยเหล่านี้จะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน ซึ่งได้แก่ ปอดบวม ภาวะการหายใจวาย และภาวะหัวใจวาย

ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลกและองค์การโรคถุงลมโป่งพองแห่งโลก (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease-GOLD) จึงได้ร่วมกันกำหนดให้มีวันถุงลมโป่งพองโลก (World COPD Day) ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 เป็นต้นมา

โดยกำหนดให้วันพุธสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันดังกล่าว เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้ ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อให้พบโรคในระยะแรกๆ

ชมรมถุงลมโป่งพอง จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันถุงลมโป่งพองโลก (World COPD Day) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ให้บริการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด วัดปริมาณไขมันและปริมาณน้ำตาลใต้ผิวหนัง วัดอายุปอด สอนวิธีการใช้ออกซิเจน พร้อมเล่นเกมรับของที่ระลึกในงาน และร่วมออกกำลังกายกับทีมกายภาพบำบัด

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการอภิปรายให้ความรู้เรื่อง โภชนาการในผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง และสาระน่ารู้…น่ารัก ในผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพอง และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

จึงขอเชิญชวนสมาชิกหรือผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2617-0649, 08-9984-2405 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *