วัดผลระดับโลกแห่งวงการ HR

วัดผลระดับโลกแห่งวงการ HR
Post Today – คุณผู้อ่านเคยได้ยิน หรือผ่านหูผ่านตากับคำว่า GPHR บ้างไหมคะ อาจจะยังงงกันอยู่บ้าง ถ้าถามดิฉันเมื่อ 4-5 วันก่อน ก็คงงงเหมือนกันถึงคำๆ นี้ จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ หรือชื่อย่อขององค์กรใด หากลองให้ดิฉันเดาก็คง “ผิด” ค่ะ แต่ว่าในวันนี้ได้เปิดโลกทัศน์เพิ่มเติมได้มาอีกหนึ่งเรื่อง จึงไม่รอช้าที่จะนำมาบอกเล่าต่อให้ฟัง …
คำว่า จีพีเอชอาร์ มีคำบอกใบ้อยู่ 2 คำ ที่จะทำให้สามารถรู้ได้บ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานบุคคล ด้วยคำว่าเอชอาร์ได้บ่งบอกอยู่ คำเต็มๆ ของจีพีเอชอาร์นั้นมาจาก โกลบอล โปรเฟสชันนอล ฮิวแมน รีซอร์ส เป็นเรื่องการวัดผลผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้อยู่ในวงการงานบริหารทรัพยากร ในระดับโลกว่ามีมาตรฐาน ความสามารถเพียงพอหรือไม่ ที่จะบริหารงานในส่วนนี้ และสืบเนื่องจากโลกยุคโลกาภิวัตน์ การสอบมาตรฐานนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในกลุ่มสายงานทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แม้แต่ผู้บริหารส่วนงานอื่นๆ ก็ให้ความสนใจในส่วนนี้ มีการศึกษาเพิ่มเติม และเริ่มที่จะเข้ามาขอสอบวัดผลตัวเองมากขึ้น

การสอบจีพีเอชอาร์เริ่มต้นเมื่อปี 2547 โดยสถาบันรับรองเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสหรัฐอเมริกา คือ เอชอาร์ซีไอ (ฮิวแมน รีซอร์ส เซอทิฟิเคชัน อินสติติวต์) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดสอบมาตรฐานเอชอาร์ทั่วโลกเป็นระยะอยู่แล้ว โดยที่สถาบันเอชอาร์ซีไอ เป็นสถาบันกึ่งอิสระที่เกิดมาจากการก่อตั้งของ เอสเอชอาร์เอ็ม (เดอะ โซไซตี ฟอร์ ฮิวแมน รีซอร์ส แมนเนจเมนต์) สถาบันวิชาชีพทางด้านการบริหารทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก สาขาใหญ่อยู่รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา มีสมาชิกกว่า 2.5 แสนคน จาก 125 ประเทศทั่วโลก โดยเอสเอชอาร์เอ็มเปิดมาแล้ว 50 ปี ได้การรับรองในความเชื่อถือระดับโลกอย่างกว้างขวาง

นินา วูดาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร เอสเอชอาร์เอ็ม ประจำอินเดีย บอกว่า จากที่มีการเปิดสอบมาตรฐานจีพีเอชอาร์มาแล้ว 4 ปี มีผู้สอบผ่านจากทั่วโลกราว 1.5 พันราย ในปีแรกๆ เป็นผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่มาสอบ จากนั้นจึงมีผู้บริหารทางด้านอื่นๆ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าความสำคัญหนึ่งของหน่วยงาน คือเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ต้องจัดวางคนให้เป็นและมีความเหมาะสม ยิ่งเป็นองค์กรในระดับโลกยิ่งต้องคำนึงถึง

วิธีคิดคะแนน

แลนซ์ ริชาร์ดส์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายบริการต่างประเทศ บริษัท เคลลี เซอร์วิส ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้กับทั่วโลก รวมไปถึงให้คำแนะนำเรื่องการสอบวัดผลจีพีเอชอาร์ กล่าวว่า ในการสอบวัดผลว่าใครผู้ใดผู้หนึ่งสมควรจะได้รับประกาศนียบัตรของการเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลกจะมีหลักในการให้คะแนน คือ

1.คะแนน 22% สำหรับการวางกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

2.คะแนน 14% สำหรับการเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร และสร้างความมีประสิทธิผล

3.คะแนน 10% สำหรับความสามารถในการเป็นผู้จัดสรรบุคลากรไปทำงาน ที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่จะหาคนไปลงในตำแหน่งใดๆ ก็ตาม ในบริษัทต่างๆ

4.คะแนน 28% สำหรับความสามารถในการบริหารจัดการที่จะส่งคนไปประจำยังตำแหน่งต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการที่หัวข้อนี้มีคะแนนมาก เพราะผู้สอบต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถบริหารบุคคลได้เหมาะสม เพราะเมื่อบริษัทใดเริ่มขยายสาขาออกนอกประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่สำคัญ คือ ค่าจ้างแรงงาน ดังนั้นต้องบริหารให้ได้ว่า การส่งคนจากประเทศของบริษัทแม่ หรือการว่าจ้างพนักงานในท้องถิ่น อย่างไหนจะมีความคุ้มค่ากว่ากัน

5.คะแนน 16% สำหรับความสามารถในการบริหารค่าผลประโยชน์ตอบแทนและค่าชดเชยต่างๆ

และ 6.คะแนน 10% สำหรับ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมายที่เป็นข้อตกลงในระดับสากล

หัวข้อต่างๆ เหล่านี้ ฟังดูแล้วสมกับความเป็นระดับโลกจริงๆ และอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะในยุคไร้พรมแดนนี้คนไทยก็สามารถทำได้ ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหารที่สอบผ่านมาตรฐานในระดับโลก
เริ่ม..เพื่อจะมีก้าวต่อไป

ผู้ที่สนใจอยากรู้ให้มากขึ้น หรือเพื่อเขยิบเป็นผู้มีใบการันตีในระดับโลกบ้าง มีข่าวดีว่าไม่ต้องไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเข้าสอบ เพราะขณะนี้ได้มีข้อตกลงการทำงานร่วมกันแล้วระหว่างเอสเอชอาร์เอ็ม เคลลี เซอร์วิส และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดสอนวิชาจีพีเอชอาร์ขึ้นมา ในหลักสูตรปกติด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับนิสิตปริญญาโทของศศินทร์ และจะเพิ่มหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกขึ้นมาด้วย นอกจากนั้นศศินทร์ยังได้รับเป็นผู้จัดสอบประกาศนียบัตรจีพีเอชอาร์ด้วย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศศินทร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยและการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญกับองค์กร เพราะถ้าบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ดีแล้ว จะลดปัญหาด้านการทำงานได้มาก และเพิ่มประสิทธิผลจากการบริหารจัดการบุคคลที่มีประสิทธิภาพนี้ได้ โดยในเมืองไทยนั้นยอมรับว่า เรื่องจีพีเอชอาร์ยังเป็นเรื่องใหม่ ช่วงแรกๆ คงเป็นลักษณะการเรียนเพื่อรู้ จากนั้นจึงอาจเกิดแรงกระตุ้นเพื่ออยากสอบผ่านขึ้นมาก็ได้

“เมื่อเทียบกับมุมอื่นๆ ของโลก ที่โอกาสองค์กรจะเพิ่มความสามารถในการบริหารงานบุคคล บริษัทที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องในเมืองไทย ส่วนหนึ่งก็เพราะยอมรับเรื่องการบริหารงานบุคคล ให้ทุกฝ่ายได้ทำงานร่วมกัน และโลกเราทุกวันนี้เปิดถึงกันหมด การทำงานที่จะประสบความสำเร็จจะไม่ใช่แค่ระดับบนสั่งว่าข้างล่างต้องทำอะไร แต่จะต้องประสานกันนับตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย”

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *