ลูกชอบอมและดูดนิ้วมือทำอย่างไรดี

ลูกชอบอมและดูดนิ้วมือทำอย่างไรดี
ปัญหาที่คุณแม่ลูกอ่อนมักจะถามเสมอเวลาที่ไปพบแพทย์ ก็คือ ลูกชอบอมและดูดนิ้วมือ ทำให้รู้สึกไม่สบายใจว่า จะมีปัญหาต่อเด็กระยะหลังได้เช่น ปัญหาเรื่องฟันที่จะงอกขึ้นมาเสียรูปทรง หรือบางคนเกรงจะติดเป็นนิสัยจนโต

เรื่อง ของเด็กดูดนิ้วมือ หรืออมนิ้วมือนั้น เป็นเรื่องสัญชาตญาณของเด็กทุกคน เพราะมีนักวิจัยทางการแพทย์ได้แอบส่องกล้องเข้าไปในครรภ์ พบเห็นว่าเด็กเริ่มอมนิ้วมือ ตั้งแต่อายุ 4 เดือน ครั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วทารกบางคนจะเห็นรอยแบนราบ ของริมฝีปากบนและล่างเป็นรอย ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์เรียกว่า Sucking Brister เด็กส่วนมากที่เริ่มอมนิ้วมือ มักจะเป็นก่อนอายุ 3 เดือน และพบในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จึงกล่าวได้ว่า เรื่องเด็กดูดหรืออมนิ้วมือเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็ก ไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิตกกังวลจนเกินไป สาเหตุของเด็กที่ดูด หรืออมนิ้วมือในเด็กขวบปีแรก ซึ่งคุณแม่ที่มีลูกมีปัญหาดังกล่าว น่าจะลองสังเกตแล้วทดลองแก้ไขได้เองอย่างง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1. เด็กได้รับการป้อนนมจากแม่ หรือนมขวดห่างมากไป เช่นเคยป้อนทุก 4 ชม. ก็ลองป้อนให้เร็วขึ้นเป็นทุก 3 ชม.

2. เด็กบางคนดูดนมได้เร็วมาก อาจจะเป็นเพราะมีแรงดูดมาก ทำให้นมหมดขวด หรือหมดจากเต้าเร็ว คุณแม่บางท่านก็อาจจะปล่อยเด็กให้นอนเล่นเร็วขึ้น ทำให้เด็กยังอยากอมเล่น ๆ ต่อ จึงหันมาดูดหรืออมนิ้วมือแทน ดังนั้นคุณแม่ลองให้เด็กได้อมหัวนมให้นานขึ้น ซึ่งอาจจะหันมาใช้หัวนมหลอกได้ แต่ในกรณีที่หัวนมยางมีรูเปิดกว้างเกินไป ทำให้เด็กดูดเร็วนั้น คงต้องเปลี่ยนหัวนมยางให้มีขนาดรูเปิดเล็กลงกว่าเดิม

3. เด็กบางคนจะสังเกตว่า จะดูดหรืออมนิ้วมือบ่อยขึ้น ในช่วงที่ฟันน้ำนมกำลังงอกผ่านเหงือกออกมาเด็กจะคันเหงือกบ่อย คุณแม่จะสังเกตเห็นฟันน้ำนมเริ่มโผล่ขึ้นมาเป็นเงาขาวๆ ใต้เหงือกได้

4. เด็กบางคนชอบดูดหรืออมนิ้วมือ โดยมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ดังนั้นไม่ต้องวิตกกังวลใจ ถึงหาสาเหตุไม่พบก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจ เพราะเด็กส่วนมากจะเลิกดูด หรืออมนิ้วมือได้เองเมื่ออายุได 4 ปีแล้ว

เมื่อไหร่จะใช้หัวนมหลอก

สำหรับหัวนมหลอก มีที่ใช้สำหรับเด็กที่มีปัญหาชอบดูด หรืออมนิ้วมือมากๆ ได้ หลังจากที่ได้พยายามแก้ไขแล้ว ดังที่กล่าวมาแล้ว หัวนมหลอกจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้มีเวลาดูดหรืออมหัวนมได้นานขึ้น ลดการดูดอมนิ้วมือตัวเองได้ดีมาก สนองตอบต่อความต้องการของเด็กตามสัญชาตญาณ สร้างความพึงพอใจและความสุขแก่เด็ก

สำหรับการแก้ไขแบบโบราณ ที่เคยได้ยินคุณแม่บางท่านใช้ เช่น เอาหัวแม่มือเด็กมาทายาขมๆ หรือใช้วิธีดุด่า ว่า ตีมือ หรือกระตุกมือออกทันที ไม่สามารถแก้ไขได้เลย ยิ่งจะทำให้เด็กเครียดมากขึ้นอีก

กรณีเด็กเลิกดูดหรืออมนิ้วมือได้แล้วกลับมาเป็นอีก

จะแก้ไขอย่างไร พบว่าเด็กที่เป็นเช่นนี้มักมาจาก การที่เขาอ่อนเพลียมากเกินไป อาจจะเกิดการเล่นมาก หรือล้มป่วยทางด้านร่างกาย ต้องเข้าโรงพยาบาล บางรายก็เกิดจากสาเหตุทางจิตใจ พบว่าเด็กอยู่ในบรรยากาศที่ถูกกดดันมากๆ เช่น เห็นพ่อแม่ทะเลาะกัน หรือถูกแย่งความรักจากน้องที่เพิ่งคลอดใหม่ เด็กก็จะเกิดพฤติกรรมถดถอย หันกลับมาดูดนิ้วอีกได้

การช่วยเหลือและการแก้ไข คงต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ และการแก้ไขที่ต้นเหตุของความกดดัน ทั้งร่างกายและจิตใจของเด็ก นอกจากนั้นการไม่สนใจเรื่องดูดหรืออมนิ้วมือของเด็ก จนเด็กเกิดความกังวลใจ โดยหันเหความสนใจให้เด็กสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่ต้องหักเหหรือกดดันเด็กเรื่องดูดหรืออมนิ้ว เด็กก็จะค่อยๆ หายไปเองได้

ผลต่อฟัน

ทันตแพทย์บอกว่า สิ่งที่เป็นผลแทรกซ้อนของเด็ก ที่ชอบอมหรือดูดนิ้วมือ จะทำให้เกิดปัญหาของกรามกับฟัน หรือการเรียงตัวของฟัน เช่นฟันบนจะยุบเข้าไปฟันล่างก็จะโย้ออกมาข้างหน้า แต่ที่สำคัญที่สุดจะเกิดปัญหา เมื่อเด็กยังอมนิ้วมือในช่วงที่ฟันแท้กำลังจะเริ่มงอกออกมา ก็คือตอนอายุ 5-6 ปี จึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องแก้ไขเด็กที่อมหรือดูดนิ้วมือก่อนอายุนี้
ที่มา :
นายแพทย์อนนท์ บริณายกานนท์
จากหนังสือ “นานาปัญหาลูกรัก “

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *