ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (8)

ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (8)

คดี Johansen
อินเตอร์เน็ตไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดนตรีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวอีกด้วย คดีของ DeCSS เป็นคดีที่มีชื่อเสียงมาก DeCSS เป็นโปรแกรมซึ่งมุ่งที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ดูหนังดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา แต่โปรมแกรมนี้อนุญาตให้ copy ดิสก์โดยผิดกฎหมายโดยการทำลาย CSS (the content scrambling system) บนดีวีดี โดยไม่มีสิทธิ สมาคมรูปภาพเคลื่อนไหวแห่งอเมริกาฟ้องวัยรุ่นชาวนอร์เวย์ ชื่อ Johansen ในศาลนอร์เวย์ เขาเผชิญกับคำพิพากษาที่ให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปีและค่าปรับไหมจำนวนมาก โปรแกรมถูกปล่อยเป็นครั้งแรกในปี 1999 เมื่อเขาอายุได้ 15 ปี เขาถูกกล่าวหาต่อองค์กรที่สนับสนุนให้หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการเขียนโปรแกรม DeCSS ที่อนุญาตให้ดีวีดีเล่นบน PCs running ระบบปฏิบัติการ Linux ในข้อต่อสู้ของเขา Johansen อ้างว่า DeCSS เพียงแต่ช่วยเขาให้ดูดีวีดี เขาเป็นเจ้าของใน Linux PC ของเขาแล้ว
การอ้างเหตุผลทางกฎหมายของโจทก์คือว่า การกระทำของ Johansen เป็นสิ่งผิดกฎหมาย นั่นคือข้อห้ามเกี่ยวกับการเผยแพร่ของโปรแกรม เช่น DeCSS กฎหมายนี้ถูกตราเป็นพระราชบัญญัติในหลายประเทศที่ส่งเสริมสนธิสัญญา WIPO Copyright ในสหรัฐ บทบัญญัติที่คล้ายกันถูกใช้บังคับ Digital Millennium Act. จำเลยถูกล่าวหาในเรื่องที่ว่าการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของนอร์เวย์ มาตรา 145 วรรค 2 และ 4 บทบัญญัติกล่าวว่า บุคคลที่ทำผิดกฎหมายโดยการออกอุบายเพื่อให้บรรลุผล หรือในหนทางที่เข้าสู่ข้อมูลที่คล้ายกัน หรือการสะสมโปรแกรมหรือการสื่อสารโดยอิเล็คทรอนิกส์ หรือวิถีทางทางเทคนิคอื่นๆ บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา บรรพ 13 เห็นว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องหลักความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ศาลที่พิจารณาคดียกฟ้องจำเลยที่ถูกฟ้อง อัยการอุทธรณ์ ประเด็นแรกที่ถูกวินิจฉัยโดยศาลอุทธรณ์นอร์เวย์ คือ การตีความคำว่า Data ที่กล่าวไว้ในมาตรา 145 ศาลอุทธรณ์ตีความคำดังกล่าวในคดีนี้ว่าให้หมายความทั้งภาพยนต์และโปรแกรม CSS ประเด็นที่สองคือ การตีความว่าอะไรที่ถือว่าเป็น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ศาลลงความเห็นให้จำเลยจ่ายค่าภาพยนตร์ดีวีดีทั้งหมดของเขาไปตามระเบียบ และมีสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว ในคุณสมบัติของการใช้ Linux ภาพยนตร์จะได้รับการถอดรหัส
ศาลให้เหตุผลการcopy ของดีวีดีที่ถูกซื้อถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าดีวีดีอ่อนแอต่อความเสียหาย ประเด็นที่ยากคือ การใช้ DeCSS เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะว่าหนังถูกขายทั้งๆที่มีข้อห้ามมิให้ copy ศาลอ้างว่าข้อห้ามของการ copy มีข้อจำกัดสิทธิของลูกค้าตามกฎหมายลิขสิทธิ์นอร์เวย์ ซึ่งอนุญาตให้ทำการ copy การโฆษณางานสำหรับเอกชนที่ใช้ซ้ำได้ เมื่อไม่ใช่ด้านพาณิชย์ ศาลเห็นด้วยในหลักที่ว่า การ copy ดีวีดีสามารถเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ถ้าโปรแกรมยอมให้เป็นเช่นนั้น เช่น การcopy ได้มาโดยผิดกฎหมาย
เมื่อมีการพัฒนา DeCSS มันถูกโต้แย้งโดยอัยการ จำเลยใช้ซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์แม้ว่าจะผ่านกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ ศาลอุทธรณ์หยิบยกว่า อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ไม่ใช่สิ่งล่อแหลมสำหรับเรื่องการจำกัดความรับผิดทางอาญาของจำเลย ศาลคำนึงถึงอายุของจำเลยและความไม่รู้ของเขาเกี่ยวกับวิศวกรรมย้อนกลับว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ ศาลอุทธรณ์อ้างหลักฐานสนับสนุนการวินิจฉัยของเขาบนข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อจำเลยพัฒนา DeCSS เขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าวิศวกรรมย้อนกลับหรือการแยกองค์ประกอบทำโดยบุคคลอีกคนหนึ่งและถูกใช้โดยจำเลย เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ศาลอุทธรณ์สรุปว่าการเข้าสู่ข้อมูลไม่สามารถตีความว่าผิดกฎหมายได้
นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์ไม่พบเจตนาทางอาญา ในการที่จะทำลาย CSS เขาอ้างหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่เขาค้นพบบนข้อสรุปที่ว่า การลักลอบทำการ copy ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการพัฒนาเครื่องเล่น นอกจากระบบดีวีดีบรรจุ CSS ลงไป นี่เป็นหลักฐานที่ได้จากการบันทึกการสนทนาที่ยื่นต่อศาล ซึ่งในจำนวนเหล่านั้น จำเลยทำคำแถลงปฏิเสธถึงการลักลอบมาจำนวนมาก ดังนั้นศาลนอร์เวย์จึงให้ Johansen ได้มีโอกาสสองครั้งในข้อกล่าวหาขององค์กรที่สนับสนุนการหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ อัยการนอร์เวย์สามารถส่งคดีไปยังศาลฎีกาของประเทศ แต่ศาลฎีกาไม่ได้วินิจฉัยยืนตามอัยการอีกต่อไป สงครามกับ DeCSS จึงดำเนินไปตามมิติที่แตกต่างกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *