ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (7)

ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (7)

การต่อสู้กับการแชร์ไฟล์
ปลายปี 2005 อุตสาหกรรมบันทึกเสียงในสหรัฐ ยื่นฟ้องคดีกับประชาชนมากกว่า 3,400 คน และ 600 คดีในนั้นได้ทำการชำระเงินค่าเสียหายคดีละ 3,000 ปอนด์ อย่างไรก็ตามสหรัฐไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่คดีได้ถูกยื่นฟ้องกับบุคคลซึ่งไม่เพียงแต่แชร์ไฟล์ของพวกเขาบนอินเตอร์เน็ต แต่ยังมีการจัดหาลิงค์ไปสู่ไซต์ที่มีการแชร์ไฟล์ ในนอร์เวย์ นักศึกษาที่ชื่อ Bruvik ถูกฟ้องเพราะเว็บไซต์ของเขาจัดหาลิงค์ไปสู่ฟรีไฟล์มากกว่า 700 ไฟล์ บนเซิฟเวอร์ อื่นๆ เว็บไซต์อนุญาตให้ผู้ใช้เสนอและรับเอาการเชื่อมโยงไปสู่ไฟล์ MP3 แต่เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของดนตรีเหล่านั้น ศาลนอร์เวย์วินิจฉัยในปี 2003 ว่า Bruvik จะต้องจ่ายเงิน 100,000 ครอเนอร์ (4,000 ปอนด์) ให้แก่อุตสาหกรรมดนตรี แต่ศาลอุทธรณ์บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยกล่าวว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อมีผู้โพสดนตรีลงไป อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาแถลงว่า ดนตรีที่ถูกประกาศอย่างชัดเจน เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ จำเลยจึงถูกลงโทษในฐานที่มีเจตนายุยงส่งเสริมให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ในคดีของออสเตรเลียที่คล้ายกันในปี 2005 ชายคนหนึ่งซึ่งจัดหาลิงค์ไปสู่เนื้อหาที่คัดลอกมาจากผู้อื่นก็มีความผิดฐานสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เวบไซต์นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลแต่จัดหาลิงค์ ไปสู่เว็บไซต์ที่ลักลอบนำดนตรีมาวางไว้ การวินิจฉัยในแนวทางที่ว่า การลิงค์ไปสู่ไซต์ที่ลักลอบนำข้อมูลมาวางไว้ และไม่มีการดาวน์โหลดมัน เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ISP ผู้เป็นเจ้าของไซต์ก็ถือว่ามีความผิดด้วย
การต่อสู้กับการแชร์ไฟล์ ประสบผลสำเร็จน้อยนอกเหนือจากการพัฒนาของโลก ในปี2005 International Federation of the Phonographic Industries (IFPI) เร่งเร้าให้เจ้าหน้าที่ของรัสเซียดำเนินคดีกับ AllofMP3.com ซึ่งแจก MP3 Tracks บนอินเตอร์เน็ต แต่อัยการมอสโควปฏิเสธที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของรัสเซียไม่ครอบคลุมถึงสื่อดิจิตอลตาม New Agency Tass (บริษัทส่งข่าวของรัสเซีย) กฎหมายลิขสิทธิ์รัสเซียถูกตีความโดยอัยการว่าครอบคลุมสื่อทางวัตถุ เช่น ซีดี ดีวีดี แต่ไม่ครอบคลุมไฟล์ดิจิตอล เช่น MP3

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *