ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (4)

ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (4)

การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพลงบนอินเทอร์เน็ต
การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพลงจากอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การกระทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติตามปกติสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะทำการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเพลงไปยังเครือข่าย(อัพโหลด)และคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพลงจากเครือข่ายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน(ดาวน์โหลด)จากอินเทอร์เน็ต เพลงส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากจำนวนการลักลอบการเผยแพร่เพลงบนอินเทอร์เน็ตทำให้บริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เริ่มที่จะผลักดันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท การผลักดันเช่นนี้ไม่ได้มีขึ้นเพียงแค่ในศาลแต่ยังมีในการโน้มน้าวให้ออกพระราชบัญญัติและบังคับใช้พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ US Digital Millennium เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการโน้มน้าวบังคับใช้เพราะพระราชบัญญัติได้กำหนดให้webcasterต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทบันทึกเพลงที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอยู่ ปัญหาคือผู้ฟังไม่จ่ายเงินสำหรับการฟังเพลงออนไลน์และทำให้webcasterไม่สามารถมีผลกำไรจากการเผยแพร่เพลงนั้น การใช้ข้อกำหนดนี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อสถานีวิทยุออนไลน์
อุตสาหกรรมเพลงถูกรวบรวมขึ้นเป็นองค์กรเป็นอย่างดีเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเอง เพื่อที่จะส่งเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การที่ผู้ใช้บริการเพลงไม่สามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธ์ทุกคนทำให้ระบบของการรวบรวมการจัดการของสิทธิได้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนยุคของอินเทอร์เน็ต องค์กรการจัดการการรวบรวมเจรจากับผู้ใช้เช่นสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตหรือกลุ่มของผู้ใช้และให้สิทธิแก่การใช้ลิขสิทธิ์ของพวกเขาทำงานจากเพลงเก่าที่สะสมไว้เทียบกับค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่แน่นอน ในข้อตกลงเช่นใบอนุญาตถูกทำให้เป็นมาตรฐานและโดยปกติจะไม่สามารถถูกซื้อขายได้ องค์กรการจัดการการรวบรวมแจกจ่ายค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ไปยังสมาชิกผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ องค์กรการจัดการการรวบรวมถูกจัดตั้งขึ้นบนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับดินแดนเพื่อเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกและกลุ่มคนระดับประเทศที่มีการรวมตัวกันในระดับระหว่างประเทศ หนังสือสัญญาจากการแสดงความคิดซึ่งกันและกันถูกสรุประหว่างสมาคมแห่งชาติหลาย ๆ สมาคมบนหลักเกณฑ์สำคัญซึ่งเฉพาะสมาคมแห่งชาติถูกให้สิทธิที่จะจัดการไม่เพียงแต่เพลงเก่าที่สะสมไว้ของชาติตนแต่ยังรวมถึงการเพลงต่างประเทศที่สะสมไว้ของสมาคมอื่น ในความสัมพันธ์กับการส่งข้อมูลเพลงแบบดิจิตอลบริษัทและองค์กรการจัดการการรวบรวมใช้ การจัดการสิทธิแบบดิจิตอลเพื่อบังคับให้ผู้ใช้ยินยอมกับข้อตกลงของใบอนุญาต สิทธิในการจัดการข้อมูลถูกคุ้มครองโดยสัญญาอินเทอร์เน็ตระหว่างชาติที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลเหล่านี้อนุญาตให้บริษัทเฝ้าดูการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาโดยวิถีทางของอินเทอร์เน็ต
เมื่อไม่กี่ปีมานี้จะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการฟ้องร้องโดยอุตสาหกรรมบันทึกเสียงในเรื่องของการคัดลอกข้อมูลเพลงจากอินเทอร์เน็ตแบบผิดกฎหมาย กรณีศึกษาNapsterก็เป็นกรณีหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *