ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (2)

ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต (2)

ประเด็นเรื่องการเชื่อมโยง
การเปลี่ยนแปลงในธรรมเนียมของกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ถูกทำขึ้นในระดับสากลเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับความเป็นจริงของอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ถูกต้องนั้นคือสาระสำคัญในการถกเถียง การทำสัญญาพิเศษในบางกรณีก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายขึ้นอย่างหลากหลาย ประเด็นหนึ่งที่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตขึ้นนั้นคือการเชื่อมโยงเว็บ การเชื่อมโยงเว็บเกิดขึ้นเมื่อเว็บไซต์หนึ่งมีการอ้างอิงไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้คลิกที่ลิงค์อ้างอิงและดูรายละเอียดเนื้อหาในเว็บไซต์ การเชื่อมโยงปกติจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกหน้าโฮมเพจหนึ่งของเว็บไซต์อื่นถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่า “deep linking” deep linking คือการเชื่อมต่อหน้าภายในของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ลึกกว่าหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์โดยไม่ผ่านหน้าหลักหรือหน้าแรกของโฮมเพจ นักกฎหมายบางท่านอ้างเหตุผลว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในข้อมูลของเว็บไซต์เพราะ เว็บไซต์ที่ใช้การเชื่อมโยงต่อหน้าเว็บไซต์ภายในของเว็บไซต์อื่นอาจจะสร้างตราข้อมูลลำดับรองของเวบไซต์หลักที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ลิงก์ ลิงค์บนเว็บไซต์ Framing ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อหน้าภายในของเว็บไซต์อื่นเช่นกันเมื่อผู้ใช้เห็นรายละเอียดของเว็บไซต์ต้นฉบับซึ่งอาจจะมีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกวางอยู่ในเว็บไซต์อื่น หรือในชื่อเรียกที่อยู่ของเว็บไซต์ที่แตกต่างกันและอาจจะเป็นไปได้กับเครื่องหมายและการโฆษณาที่แตกต่างกัน
การทำการเชื่อมโยงหน้าภายในเว็บไซต์อื่นถือเป็นเรื่องปกติของเว็บไซต์ข่าว สหภาพยุโรปเป็นองค์กรแรกที่พยายามคุ้มครองฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์จากเว็บไซต์ผู้รวบรวมข่าว กฎหมายการคุ้มครองฐานข้อมูลได้รับการร้องขอหลายครั้ง กฎหมายนี้ไม่เพียงแต่คุ้มครองฐานข้อมูลซึ่งเป็นต้นฉบับในการเลือกและกำหนดรายละเอียด แต่ยังรวมถึงฐานข้อมูลซึ่งกำหนดเนื้อหาของการให้ ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการใช้กฎหมายแบบนี้ อย่างไรก็ตามหลักการทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาถูกใช้โดยเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อต่อสู้กับการเชื่อมโยงหน้าภายในของเว็บไซต์อื่นซึ่งมีบ่อยครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่นกรณีของบริษัทในสหรัฐอเมริกา บริษัท Ticketmaster ซึ่งผู้ให้บริการออนไลน์ Microsoft’s Seattle Sidewalk ทำการสร้างการเชื่อมโยงหน้าภายในของเว็บไซต์ Ticketmaster ซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อตั๋วโดยไม่ผ่านหน้าโฮมเพจของ Ticketmaster ดังนั้นทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาและข้อมูลจากหลายบริษัท ในกรณีนี้ District Court พบว่าการเชื่อมโยงหน้าภายในของเว็บไซต์อื่นไม่ถือว่าเป็นเจตนาที่จะหลอกลวงและไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเนื่องจากทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์ไม่ได้ป้องกันเว็บไซต์ของตนเองในการสร้างการเชื่อมโยงหน้าภายในเว็บไซต์
ดังนั้นศาลอเมริกาจึงเห็นด้วยในความพยายามที่จะแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าอะไรได้รับการคุ้มครองอะไรไม่ได้รับการคุ้มครอง วิธีการที่จะทำให้บรรลุจุดหมายในทวีปยุโรปคือการคุ้มครองและสนับสนุนการลงทุน ความสำคัญของการเชื่อมโยงเป็นความรู้เบื้องต้นที่เป็นสาระสำคัญของอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการยอมรับในทุก ๆ ที่ ดังนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการจำกัดอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการทำการเชื่อมโยงเมื่อแหล่งกำเนิดจริงของข้อมูลนั้นถูกแสดง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *