ลงทุน : สูตรแปลงราคาทองคำจากหน่วยออนซ์เป็นบาท

สูตรแปลงราคาทองคำจากหน่วยออนซ์เป็นบาท

สมมุติ ราคาทองคำ Spot Gold ที่ London Gold AM Fixing เท่ากับ 1,250 USD/Ounce
สมมุติ อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 30 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐ
ดังนั้นราคาทองคำในต่างประเทศ คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 1,250 X 30 บาท/Ounce หรือ 37,500 บาท/ออนซ์
สิ่งที่เราต้องทราบคือ

ประเทศสหรัฐ หรือ อังกฤษ การซื้อขายทองคำกำหนดเป็น ดอลล่าสหรัฐ/ออนซ์ (USD/Ounce) ส่วนใหญ่เป็นราคาของทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็น
ประเทศไทย การซื้อขายทองคำกำหนดเป็น บาท/บาท (ทองคำ) สำหรับทองคำที่มีค่าความบริสุทธิ์ อยู่ที่ประมาณ 96.5 เปอร์เซ็น (มาตราฐานประเทศไทย)

น้ำหนักของทองคำ
ทองคำ (99.5%) 1 ออนซ์ = 31.1040 กรัม หรือ 1 กรัม = 1/31.1040 ออนซ์
ทองคำ (เมืองไทย 96.5% ) 1 บาท = 15.244 กรัม
1 บาท = 15.244/ 31.1040 ออนซ์

เมื่อราคาทองคำแท่งเท่ากับ 37,500 บาท/ออนซ์
1 ออนซ์ ราคา 37,500 บาท ดังนั้น ทองคำหนัก 1 บาท หรือ (15.244/ 31.1040) ออนซ์ ราคาเท่ากับ (15.244/ 31.1040)x37,500 บาท หรือ 18,378.665 บาท
แต่ความบริสุทธิ์ของทองคำเมืองไทย 96.5% ขณะที่สหรัฐ 99.5% ดังนั้นราคาเมืองไทยคือ 18,378.665 x (96.5/99.5) บาท หรือ 17,822 บาท
อย่างไรก็ตามราคาทองคำที่ประกาศมักจะรวมค่าดำเนินการเข้าไปด้วย ดังนั้นราคาจะสูงกว่า 17,822 บาท เล็กน้อย หรือ Spot Gold ในการคำนวณต้องบวกเข้าไปอีก 1 ถึง 2 ดอลล่าร์ (Spot Gold + 2)

เขียนเป็นสูตรจะได้ดังนี้

Final Settlement Price = (Spot Gold + 2) x อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท x (15.244/31.1035)x(0.965/0.995)

หรือ

ราคาทองเมืองไทย = (Spot Gold +2) x อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท x 0.475

ทดสอบสูตร
ราคาทองคำ London Gold Fix PM เท่ากับ 1,796.0 USD/Ounce
อัตราแปลกเปลี่ยนเงินบาท เท่ากับ 29.51 บาท/ดอลล่าร์
ราคาทองคำเมืองไทย = (1,796.0 + 2) x 29.51 x 0.475 หรือบาทละ 25,203.0155 บาท
เมื่อดูราคาของสมาคมทองคำจะขายอยู่ที่ประมาณ 25,400 บาท

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *