ลงทุน : บทเรียนที่6 เครื่องมือช่วยการยืนยัน #2 RSI

ลงทุน : บทเรียนที่6 เครื่องมือช่วยการยืนยัน #2 RSI

RSI เรียกเต็มๆว่า Relative Strength Index

เป็นเครื่องมือบอกถึงความแข็งแกร่งและบอกการเกิดแนวโน้ม บอกการเกิด overbought (อิ่มตัวขาขึ้น), oversold (อิ่มตัวขาลง) บอกการเกิด divergence ได้เช่นกัน RSI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากเช่นกัน โดยจะแนะนำให้ใช้ค่าเดิม RSI (14)

การดูเส้น RSI ดูที่ระดับ 30 กับ 70
– ต่ำกว่าเส้น 30 คืออยู่ในเขต oversold ช่วงอิ่มตัวขาลงเป็นช่วงแรงขายมาก
แต่บางครั้งถ้าแนวโน้มยังคงเป็นขาลงก็ยังไม่สามารถซื้อได้ถ้าแนวโน้มยังลงอยู่
– เหนือกว่าเส้น 70 คืออยู่ในเขต overbought ช่วงอิ่มตัวขาขึ้นเป็นช่วงแรงซื้อมาก
แต่บางครั้งถ้าแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นก็ยังไม่สามารถขายได้ถ้าแนวโน้มยังขึ้นอยู่

วิธีใช้ RSI
ให้มองกราฟเป็นตัวนำเสมอ คือมองแนวโน้มให้ออกก่อน (ไม่ควรใช้ตอน sideways)
RSI (เป็นตัวรองเสมอ) แค่เป็นตัวช่วยตรวจสอบและยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง
ควรมองกราฟให้ออกก่อนว่าแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับ RSI ถึงจะใช้ RSI ช่วยยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง

ข้อเสียของ RSI
– ไม่เหมาะกับช่วงเกิด sideways
– บางครั้งจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้น อย่าใช้ indicator นำการเข้าซื้อขายเด็ดขาด (สัญญาณหลอกมีเยอะ)

ดูตัวอย่างของการใช้ RSI และการเกิด divergence

ที่มา : Thaispeculator

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *