ลงทุน : บทเรียนที่5 เครื่องมือช่วยการยืนยัน #1 MACD

ลงทุน : บทเรียนที่5 เครื่องมือช่วยการยืนยัน #1 MACD

เครื่องมือช่วยการยืนยันตัวแรกเริ่มด้วย MACD
เรียกเต็มๆ ว่า Moving Average Convergence Divergence

MACD สามารถบอกแนวโน้มได้ บอกการเกิด overbought, oversold และสามารถหาการเกิด divergence
ขอยกให้ MACD เป็นราชาแห่ง indicator ที่ใช้ได้ดีกับทุกช่วงเวลา

overbought คือ อยู่ในสภาพที่มีแรงซื้อมากเกินไป อิ่มตัวขาขึ้น แต่ไม่ใด้หมายความว่าเป็นจังหวะขายเสมอไป
เพราะการอิ่มตัวขาขึ้น กราฟอาจจะวิ่งต่อได้

oversold คือ อยู่ในสภาพที่มีแรงขายมากเกินไป อิ่มตัวขาลง แต่ไม่ใด้หมายความว่าเป็นจังหวะซื้อเสมอไป
เพราะการอิ่มตัวขาลง กราฟอาจจะวิ่งต่อได้เหมือนกัน

MACD คือ การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หากำลังแนวโน้มของทิศทางว่ามีพลังมากน้อยแค่ไหน
ช่วยในการยืนยันของการมองกราฟอีกชั้น เพื่อความถูกต้องและน่าจะเป็นในทิศทางที่จะเกิดขึ้น

การบอกสัญญาณของ MACD
– เส้นน้ำเงินตัดแดงขึ้น คือสัญญาณ ซื้อ
– เส้นน้ำเงินตัดแดงลง คือสัญญาณ ขาย
– สัญญาณที่บอก ซื้อ ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อเส้น MACD (น้ำเงินตัดแดงขึ้น) อยู่ต่ำกว่า 0
แล้ววิ่งขึ้นเหนือ 0 ขึ้นไปได้ เป็นสัญญาณที่บอกการซื้อชัดเจนขึ้น
– สัญญาณที่บอก ขาย ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อเส้น MACD (น้ำเงินตัดแดงลง) อยู่เหนือ 0
แล้ววิ่งลงต่ำกว่า 0 ลงมาไปได้ เป็นสัญญาณที่บอกการขายชัดเจนขึ้น

ข้อเสียของ MACD
– บางครั้งจะให้สัญญาณช้าไป
– ไม่เหมาะกับช่วงเกิด sideway
– บางครั้งจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้น ดังนั้นอย่าใช้ indicator นำการเข้าเทรด ซื้อขาย เด็ดขาด (สัญญาณหลอกมีเยอะ)

วิธีใช้ MACD
– ให้มองกราฟเป็นตัวนำเสมอ
– MACD (เป็นตัวรองเสมอ) เป็นตัวช่วยตรวจสอบและยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง ควรมองกราฟให้ออกก่อนว่าแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับ MACD ถึงจะใช้ MACD ช่วยยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง

divergence เกิดจากการขัดแย้งกันระหว่างราคาในกราฟและ indicator
เครื่องมือที่เหมาะกับการดู divergence มักนิยมใช้ MACD , RSI
ส่วน stochastic ดูได้เช่นกัน แต่มักจะให้สัญญาณหลอกเยอะเกินไป

bullish divergence
เกิดจากราคาในกราฟยังลงต่อ แต่ MACD มีทิศทางขึ้น
เริ่มเกิดขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบอกได้ถึงราคาในกราฟจบขาลง
และเตรียมกลับทิศเป็นแนวโน้มขาขึ้น (เรียกง่ายๆ ว่าเริ่มมีสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่)

bearish divergence
เกิดจากราคาในกราฟยังขึ้นต่อ แต่ MACD มีทิศทางลง
เริ่มเกิดขัดแย้งกันซึ่งเป็นสัญญาณบอกได้ถึงราคาในกราฟจบขาขึ้น
และเตรียมกลับทิศเป็นแนวโน้มขาลง (เรียกง่ายๆ ว่าเริ่มมีสัญญาณแนวโน้มขาลงรอบใหม่)

ข้อเสียของ divergence
บางครั้งจะเกิดการหลอก (false) บ่อยเช่นกัน ไม่ควรใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรดซื้อขาย
(ควรดูแนวโน้ม ยืนยันความถูกต้องก่อน)

หลักการใช้ divergence
– ควรดูแนวโน้มของกราฟให้ออกก่อนว่าเป็นทิศทางเดียวกันกับการเกิด divergence เพื่อยืนยันความถูกต้อง (ไม่โดนหลอก)
– การเกิด double top หรือ double bottom ในกราฟหรือใน indicators ถือว่าเป็นการเกิดสัญญาณ divergence เช่นกัน

การเกิด bullish divergence และ bearish divergence

มักจะเกิดให้เห็นเสมอในทุก ๆ ช่วงเวลา บอกได้ถึงการกลับตัวมามีแนวโน้มครั้งใหม่อีกครั้ง
แต่เพื่อความมั่นใจในความถูกต้อง ควรใช้เครื่องมืออย่างอื่นช่วยยืนยันด้วย จะได้ไม่โดนกราฟหลอกครับ
และบางครั้งมักจะเกิดช่วงเป็น double top หรือ double bottom ให้เห็นด้วยเช่นกัน

ส่วนการเกิด hidden bullish Ddivergence และ hidden bearish divergence สองแบบนี้นาน ๆ ครั้งถึงจะเกิดให้เห็น

ที่มา : Thaispeculator

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *