ร้านเช่าวีดีโอ

ร้านเช่าวีดีโอ
เงินลงทุน
ประมาณ 1,200,000 บาท (รวมทุกบริษัทแและค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลัง) ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องกรอเทป เครื่องอัดวิดีโอ โทรทัศน์ วิดีโอ ค่าตกแต่งร้าน และเงินลงทุนหมุนเวียน
สถานที่ติดต่อ
CVD Vidio, ST Vidio และ SQUAR Vidio โทร. 0 -2562-0514-8 RIGHT PICTURE โทร. 0 -2295- 2116-19
อุปกรณ์
โทรทัศน์ วิดีโอ ม้วนเทปหนัง Master ม้วนเทปเปล่า เครื่องกรอเทป เครื่องอัดวีดีโอ
รายได้
ประมาณ 5,000 บาท/วันขึ้นไป
วิธีดำเนินการ
1 หาทำเลเปิดร้าน ซึ่งต้องอยู่ในเขตย่านชุมชุนหนาแน่น / ย่านธุรกิจ/ ตลาด / หมู่บ้านใหญ่ๆ
2 เมื่อหาทำเลที่ตั้งร้านได้แล้ว จึงติดต่อไปยังบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนัง ซึ่งมีอยู่ 2 – 3 บริษัท ที่ครองตลาดอยู่โดยบริษัทจะสอบถามถึงทำเล ที่ตั้งของร้านที่จะเปิด แล้วจะแนะนำให้ติดต่อกับตัวแทนของบริษัทที่รับผิดชอบในโซนนั้น ๆ
3 บริษัทจะให้คำแนะนำในส่วนของทำเลเปิดร้านวิธีการหาลูกค้า การประชาสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ดังนี้
3.1 CVD, ST และ SQUAR เดือนละ 64,330 บาท โดยบริษัทจะส่งหนังใหม่ให้ประมาณ 118 เรื่อง/เดือน และค่าลิขสิทธิ์หนังสารคดี เดือนละ 3,600 บาท จะได้สารคดีจำนวน 12 เรื่อง และจะต้องมีค่าลิขสิทธิ์หนังย้อนหลังอีก 6 แสนบาท
3.2 RIGHT PICTURE เดือนละ 37,000 บาท บริษัทจะส่งหนังใหม่ให้ 62 เรื่อง/เดือน โดยบริษัทจะส่งให้ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี และจะต้องมีค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลัง 4 เดือน (ประมาณ 148,000 บาท)
4 เมื่อตกลงชำระเงินค่าลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งม้วนเทปมาสเตอร์ให้ จากนั้น ทางร้านจะต้องนำม้วนมาสเตอร์ไปอัดลงในม้วนเทปเปล่า ตามจำนวนสติ๊กเกอร์ที่ทางบริษัทมอบให้มาพร้อมกับโปสเตอร์หนังเรื่องนั้น ๆ
5 ควรได้ดูภาพยนตร์ทุกเรื่อง หรือควรได้อ่านเรื่องย่อ เพื่อจะได้แนะนำลูกค้าเพราะลูกค้าบางรายอาจต้องการให้ทางร้านแนะนำหนังเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเราจะต้องทราบถึงรสนิยมของลูกค้าว่าชอบดูหนังประเภทไหน จะได้แนะนำได้ถูกใจลูกค้า
6 นำโปสเตอร์หนังมาติดให้ลูกค้าดู เพื่อดึงดูดความสนใจและควรคอยเปลี่ยนโปสเตอร์ให้เป็นหนังใหม่อยู่เสมอรับสมัครสมาชิกเช่าวิดีโอ ซึ่งปกติจะตั้งราคาไว้ที่ 150 บาทขึ้นไป และจะต้องเสียค่าเช่าเป็นรายม้วนๆ ละ 20 – 30 บาท (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวีดีโอของบริษัทไหนและเป็นม้วนมาสเตอร์หรือไม่)
ข้อแนะนำ
1. ผู้ที่จะเปิดร้านควรมีความสนใจชอบดูหนังอยู่แล้ว เพราะต้องทราบเนื้อหาของหนังเกือบทุกเรื่อง เพื่อจะได้แนะนำลูกค้าได้
2. การเปิดร้านให้เช่าวีดีโอ เป็นงานขายบริการ ดังนั้นจึงควรให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านทุกคนมีความประทับใจในการให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ลูกค้า
3. คุณภาพของสินค้า เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งจูงใจลูกค้า จึงไม่ควรนำม้วนเทปที่ด้อยคุณภาพมาอัดซ้ำอีก เพราะอาจทำให้เครื่องเล่นวีดีโอของลูกค้าเสียได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *