ร้อยความรู้หรือจะสู้ลงมือกระทำ

ร้อยความรู้หรือจะสู้ลงมือกระทำ

ความรู้ในเรื่องต่างๆมีไว้ เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ผู้ที่นำความรู้สู่การกระทำอย่างชาญฉลาด จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง เมื่อคุณรู้วิธีการจะทำธุรกิจร้านกาแฟแล้ว ขั้นต่อไปคือต้องนำความรู้เหล่านี้สู่ภาคปฏิบัติจริง จงอย่าใช้แล้ว แพลนแล้วนิ่งสนิท จงเป็น Planning And Doing Now เมื่อนำความรู้ในแต่ละตอนไปใช้แล้ว จะทำให้คุณเกิดทักษะ ยิ่งใช้ซ้ำๆบ่อยๆก็ยิ่งเกิดทักษะสูง จนถึงขั้นเชี่ยวชาญได้ อย่าลืมว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความชำนาญสูง เกิดจากการฝึกฝนความรู้สู่การกระทำเป็นหลัก ทำบ่อยๆทำซ้ำๆจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญไปโดยปริยาย คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน
ความรู้เปรียบดั่งอาวุธ ที่สามารถให้ทั้งคุณและโทษได้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ชีวิตก็ดีขึ้น แต่ถ้านำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด ก็อาจส่งผลเสียต่อตัวเองและสังคมได้ ความรู้ถ้าอยู่นิ่งๆ ก็เหมือนอาวุธที่มีอานุภาพสูง แต่ไม่ได้ใช้งานอะไร รอวันผุพังไปในที่สุด จึงเป็นที่มาของวลี ร้อย(ความ)รู้หรือจะสู้ลงมือกระทำจริง ทำจริงและทำถึง บริหารจัดการเป็นและบริหารจัดการถึง ชัยชนะรอคุณอยู่แล้ว จงคิดไว้เสมอว่า มีความรู้เต็มตัวจะไปกลัวอะไร ความล้มเหลวไม่ต้องไปกลัวมัน เพราะมันก็คือภาวะการณ์ชั่วคราวที่มนุษย์สมมติขึ้นเท่านั้น จงเรียนรู้ความสำเร็จจากความล้มเหลว เพราะจะทำให้คุณเรียนรู้อะไรมากมายในความล้มเหลวนั้น ดังนั้นเมื่อคุณได้รู้อย่างนี้แล้ว จงรีบนำความรู้ที่คุณมีและสะสมมา นำไปสู่ภาคปฏิบัติทันที เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และนำไปสู่นักบริหารนักจัดการแบบมืออาชีพในอนาคต ทุกๆคนมีดีอยู่ในตัวของเราเอง รวมถึงคุณด้วย เพียงแต่ใครจะนำความดีสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในตัวเราออกมาใช้มากน้อยกว่ากันเท่านั้น สิ่งดีๆเหล่านั้น จะรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ดีๆ ความรู้ดีๆ ความทรหดอดทนที่ดี ขอให้คิดเพียงว่า เกิดมาทั้งทีต้องเอาดี( สักอย่าง )ให้ได้

การทำร้านกาแฟสามารถใช้หรือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่ดีที่สุด ดีกว่าหลัก รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง โดยใช้หลักการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

นี่คือสุดยอดหลักการบริหารจัดการชั้นยอด ซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ทุกๆธุรกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านกาแฟสด เหนือกว่า หลัก รู้เขา รู้เรา เพราะปรัชญานี้จะครอบคลุมทั้งหมด เพียงใครจะนำไปปฏิบัติได้ดีและปฏิบัติได้ทั้งหมดทุกข้อ ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นมากกว่า เป็นหลักปรัชญาการบริหารจัดการธรรมดา แต่แฝงไว้ด้วยความทันสมัยและไม่ธรรมดา

คุณทำ 3 ข้อนี้ให้ดีที่สุด และให้ครอบคลุมมากที่สุด แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน

ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด ล้วนใช้ศาสตร์แห่งความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะกับการบริหารและจัดการธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ยิ่งต้องหาหลักในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า
หลักในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดหรือศาสตร์ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้ มักจะได้ยินบ่อยๆ เพราะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับคนไทยบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆ ปรัชญานี้สามารถนำไปใช้ได้กับการกระทำในทุกๆเรื่อง และได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยเสมอ ใช้ได้ในทุกๆโอกาส และใช้ได้กับทุกๆธุรกิจทุกขนาด

ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ศาสตร์ดังกล่าวนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปปฏิบัติ จะมีผลทำให้ท่านประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี จะขาขึ้นหรือขาลง หรือวิกฤติเพียงใดก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *