รู้ไว้ห่างไกลโรค

รู้ไว้ห่างไกลโรค
• คุณภาพชีวิต
หลีกเลี่ยงมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นมะเร็งที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์ มีการเพิ่ม จำนวนและเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตเร็วมาก มักพบบริเวณ ต่อมน้ำเหลือง ที่คอ รักแร้ และขาหนีบ ซึ่งหากไม่ได้ รับการรักษาแต่ต้นแล้ว มะเร็งจะกระจายไปสู่ระบบต่างๆ ของร่างกาย และทำให้การทำงานของร่างกาย ล้มเหลวถึงแก่ชีวิตได้

สาเหตุ

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ (lymphocyte) ที่อยู่ภายในต่อมน้ำเหลือง ลิมโฟซัยท์เป็นเม็ดเลือด ที่มีลักษณะนิวเคลียสเดียวขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเซลล์ สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คล้ายคลึงกับการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยเซลล์ที่เกิดเป็นมะเร็ง เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ ซึ่งโดยปกติแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ จะทำหน้าที่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด NHL พบได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ และพบได้บ่อยขึ้นในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ส่วนผู้ป่วยโรคฮ้อดกิ้นมักมีอายุระหว่าง 15-40 ปี

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮ๊อดกิ้น (Hodgkin’s Lymphoma) ส่วนมากพบ ในเด็กและวัยหนุ่มสาว
2. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนันฮ๊อดกิ้น (Non – Hodgkin’s Lymphoma) มักพบในผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีการติดเชื้อโรคเอดส์ และพบในคนไทยมากกว่า ชนิดฮ๊อดกิ้น

อาการ

1. ต่อมน้ำเหลืองโต หรือมีก้อนที่โตเร็วไม่เจ็บบริเวณคอ รักแร้ และขาหนีบ
2. ปวดท้อง ท้องเสียเรื้อรัง
3. แผลเรื้อรังที่กระพุ้งแก้ม โพรงจมูก
4. ไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ
อาการดังกล่าวส่วนมากไม่พบแต่เฉพาะในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเท่านั้น อาจพบ ในมะเร็งระบบอื่นได้เช่นกัน

การแบ่งระยะของโรค

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 โรคอยู่ในต่อมน้ำเหลืองต่อมเดียว หรือหลายต่อม แต่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ระยะที่ 2 โรคเป็นมากกว่าหนึ่งต่อม หรือหนึ่งกลุ่ม แต่ยังอยู่ข้างเดียวกันของกระบังลม
ระยะที่ 3 พบโรคทั้งเหนือและใต้กระบังลม เช่น มีโรคที่รักแร้ และขาหนีบ เป็นต้น
ระยะที่ 4 โรคกระจายออกนอกระบบน้ำเหลือง เช่น มีโรคที่ผิวหนัง ตับ ม้าม ปอด กระดูก เป็นต้น

การรักษา

1. การใช้ยาเคมีบำบัด
2. การรักษาด้วยรังสี
3. การผ่าตัด
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย

การตรวจวินิจฉัย

1. ตรวจร่างกาย
2. เอ็กซเรย์
3. การตรวจทางพยาธิวิทยา

เรื่องโดย : รัศมี ศรคำ Team Content www.thaihealth.or.th
ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *