รู้จักตัวเลขทางการเงินของคุณ

รู้จักตัวเลขทางการเงินของคุณ
ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการทั่วไป คุณก็คงจะมีความเชื่อมั่น ฉลาดและทะเยอทะยาน ที่จะทำให้แผนธุรกิจของคุณเป็นจริงขึ้นมา และถ้าคุณมีปัจจัยทั้งสามข้างต้นที่กล่าวมาอย่างเต็มเปี่ยม บวกเพิ่มกับส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่ตามมาคือคุณจะประสบความสำเร็จในขั้นดีเยี่ยม ปัญหาคือ อะไรที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนั้น และบ่อยครั้งเรามักจะให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับมันน้อยที่สุดเสมอ นั่นคือ ความเข้าใจในตัวเลขการเงินที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจคุณอย่างถ่องแท้นั่นเอง
โดยปกติแล้วผู้ประกอบการจะใส่ใจในสิ่งต่างๆเช่น ผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออะไร ยอดขายเป็นอย่างไร แต่เมื่อถามถึงรายได้ของเดือนที่แล้วเป็นอย่างไร หรือลูกหนี้การค้าณ ปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ อย่างดีที่สุดพวกเขาจะให้ได้แค่คำตอบกว้างๆ ถึงแม้ว่าความรู้ด้านการเงินจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถบริหารธุรกิจที่มีความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จได้อยู่เสมอก็ตาม
ยกตัวอย่าง ลองนึกถึงบริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 10 – 15 % ทุกเดือน ถึงบริษัทนี้สามารถทำกำไรได้ แต่กลับกลายเป็นว่าดูเหมือนจะไม่มีเงินสดเพียงพอ สิ่งบกพร่องธรรมดาๆที่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือการไม่ใส่ใจกับการเงินไปจนกระทั่งธุรกิจล้มละลาย เนื่องจากขาดเงินสดนั่นเอง
แต่เจ้าของธุรกิจที่ใส่ใจกับตัวเลขทางการเงินจะสังเกตเห็นได้ก็คือ ถึงแม้ยอดขายจะชะลอตัวลง แต่ถ้าการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้ามีเพิ่มขึ้น กระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์และเจ้าหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องใดที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นควรจะรู้
1. เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) คือเงินส่วนที่มีไว้เพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งคำนวณหาตัวเลขได้โดย สินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียน หรือใช้หลักประเมินง่ายๆคือ คุณควรจะมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 1.5 ถึง 2 : 1
2. รายได้ (Revenue) เราต้องรู้ยอดขายรายเดือนรายไตรมาส และรายปีจนถึงปัจจุบัน นำไปเปรียบเทียบกับแผนของคุณว่าคุณกำลังก้าวหน้าหรือถอยหลัง
3. กำไรขั้นต้น(Gross profit) รายได้หักด้วยต้นทุนทางตรงของการผลิตสินค้าของคุณจะเป็นกำไรขั้นต้น ส่วนใหญ่ตัวเลขควรจะอยู่ที่ประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นของยอดขายที่เหลือหลังจากหักต้นทุนทางตรงของคุณแล้ว(ต้นทุนสินค้าขาย)
4. กำไรต่อยอดขาย(Profit margin) หาได้โดยนำกำไรขั้นตันหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนำไปหารด้วยยอดขาย ตัวเลขนี้จะบอกว่าความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทคุณเป็นอย่างไร ถ้าตัวเลขติดลบ แสดงว่าคุณกำลังขาดทุน ต้องแน่ใจว่าตัวเลขที่ได้ควรเทียบเท่าหรือดีกว่าผู้อื่นในธุรกิจแบบเดียวกัน เช่น ถ้าตัวเลขกำไรต่อยอดขายในธุรกิจที่คุณอยู่นั้นประมาณ 12% ในขณะที่คุณได้ 5% แสดงว่าคุณบริหารงานได้ยังดีไม่เท่าคู่แข่ง หาให้ได้ว่าคุณต้องปรับปรุงอะไรเพื่อทำให้ตัวเลขนี้ดีขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป ส่วนมากจะประกอบด้วย 3 ตัวเลขหลักๆที่เจ้าของกิจการต้องควบคุม รู้ตัวเลขเหล่านี้และเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมันให้เข้ากับสภาพธุรกิจ ได้แก่
6. ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง (Compensation) ตัวนี้มักจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดในหลายๆธุรกิจ เมื่อเวลาที่ธุรกิจชะลอตัว คุณจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะลดค่าตอบแทนอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด มันไม่ใช่เรื่องสนุก แต่เป็นการตัดสินใจที่เจ้าของธุรกิจที่รู้ตัวเลขนี้ต้องทำ
7. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (Marketing expenses) ค่าใช้จ่ายการตลาดที่มากที่สุดมักจะเป็นค่าโฆษณา คุณสามารถที่จะเพิ่มหรือชะลอยอดขายของคุณโดยการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาได้ ถ้าเมื่อไรปรากฏว่าค่าโฆษณากับยอดขายไม่สัมพันธ์กัน แสดงว่ามีบาสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของคุณ สิ่งสำคัญอยู่ที่ถ้าคุณไม่ได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโฆษณากับยอดขายแล้ว คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด
8. การวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) การหาประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนาไม่ง่ายเหมือนการหาประสิทธิภาพของการโฆษณา อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการที่ฉลาดจะตั้งงบประมาณการวิจัยและพัฒนาที่มีพื้นฐานอยู่บนค่าความคาดหวังตามวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อวัดกระบวนการโดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับความใกล้เคียงเป้าหมาย ซึ่งจะคล้ายกับการตลาดและการชดเชย นี่คือตัวเลขต่างๆที่ควรจะใส่ใจและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามความเหมาะสม
ผู้ประกอบการที่รู้ตัวเลขนั้นมีความได้เปรียบมหาศาลเหนือผู้อื่นที่ไม่รู้ ตัวเลขบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ และการเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขของคุณนั้นเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จในระยะยาว
โดย Bill Fiduccia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *