รายงานล่าสุดเผยโรคกระดูกพรุนระบาดหนักในเอเชีย

รายงานล่าสุดเผยโรคกระดูกพรุนระบาดหนักในเอเชีย
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
เหตุไม่เห็นความสำคัญ

จำนวนผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับความเจ็บปวดและกลายเป็นผู้ไร้สมรรถภาพ

รายงานล่าสุดของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (International Osteoporosis Foundation: IOF) แสดงให้เห็นว่าโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีความร้ายแรงและกำลังสร้างปัญหามากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ทางมูลนิธิได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก 14 ประเทศในเอเชียเพื่อตรวจสอบการระบาดของโรคกระดูกพรุน รวมถึงภาระและค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยในแต่ละประเทศและในระดับภูมิภาคต้องแบกรับ โดยผลที่ออกมาสรุปได้ว่าโรคกระดูกพรุนทำให้ผู้ป่วยในเกือบทุกประเทศในเอเชียเกิดอาการกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ 50% ของอาการกระดูกหักทั่วโลกเกิดขึ้นในเอเชียภายในปี 2593

อายุขัยที่ยืนยาวขึ้น การขาดแคลนวิตามินดี และการบริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมีจำนวนมากขึ้น โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้นถึง 300% ในฮ่องกง และพุ่งสูงถึง 500% ในสิงคโปร์ ส่วนในญี่ปุ่นจำนวนการเกิดกระดูกหักในอวัยวะต่างๆ ในผู้สูงวัยอายุเกิน 75 ปีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ส่วนในจีนแผ่นดินใหญ่มีประชากรอายุเกิน 50 ปีเกือบ 70 ล้านคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคกระดูกพรุน ซึ่งก่อให้เกิดอาการกระดูกสะโพกหักมากถึง 687,000 รายต่อปี ซึ่งโรคร้ายนี้ได้ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างมหาศาลทั่วภูมิภาคเอเชีย

แม้โรคกระดูกพรุนจะมีความรุนแรงมากแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขมีบุคลากรไม่เพียงพอและมีอีกหลายโรคที่ต้องจัดการ นอกจากนั้นโครงการป้องกันโรคกระดูกพรุนก็แทบไม่มีทั้งที่สามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนก็มีอย่างจำกัด ที่สำคัญคือวงการแพทย์และสาธารณชนทั่วไปแทบไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรค ดังนั้นจึงไม่มีการฝึกอบรมแพทย์และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้

IOF จึงขอกระตุ้นเตือนให้ภาครัฐของทุกประเทศดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันมิให้จำนวนผู้ป่วยกระดูกหักเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อชาวเอเชียหลายล้านคน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ซึ่งผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักมักถูกรักษาแบบตามมีตามเกิดที่บ้านโดยไม่ได้รับการผ่าตัดและพักฟื้นอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วย 1 ใน 5 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน การขาดแคลนแรงงาน และทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

ที่มา : Press Release

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *