รางวัลโนเบล ปี 2549

รางวัลโนเบล ปี 2549

สาขาเคมี จากกรุงเทพธุรกิจ

นักวิจัยสแตนฟอร์ดคว้าโนเบลเคมี

ผลงานค้นพบกระบวนการคัดลอกดีเอ็นเอ ในระดับโมเลกุลของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงมนุษย์
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์ ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีให้กับนักเคมีชาวอเมริกัน ที่สามารถแสดงภาพให้เห็นกระบวนการการคัดลอกดีเอ็นเอในระดับโมเลกุลของเซลล์ยูแคริโอต ซึ่งเป็นเซลล์ของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเยื่อหุ้มสารพันธุกรรม โดยมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

ศ.โรเจอร์ ดี คอร์นเบิร์ก จากมหาวิทยาลัยแพทย์เป็นนักเคมีอเมริกันคนล่าสุดที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2549 จากการสร้างภาพที่ให้รายละเอียดกระบวนการคัดลอกดีเอ็นเอเต็มรูปแบบของเซลล์ยูแคริโอต ความเข้าใจในกระบวนการคัดลอกดีเอ็นเอมีความสำคัญต่อวงการแพทย์อย่างยิ่ง

การคัดลอกดีเอ็นเอเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์พบว่า หากกระบวนการคัดลอกข้อมูลจากดีเอ็นเอถูกรบกวนอาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ในมนุษย์ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และภาวะอักเสบต่างๆ

นอกจากนี้ ศักยภาพของเซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ในการพัฒนาไปสู่เซลล์ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีหน้าที่การทำงานที่ต่างกันในแต่ละอวัยวะล้วนมีความเกี่ยวโยงกับกระบวนควบคุมการคัดลอกดีเอ็นเอเช่นกัน ดังนั้น ความเข้าใจกระบวนการคัดลอกดีเอ็นเอที่มากขึ้นมีความสำคัญต่อการศึกษาหาเทคนิคนำสเต็มเซลล์มาใช้รักษาโรคโดยปริยาย

การได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีครั้งนี้ นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดต่อครอบครัวตระกูลคอร์นเบิร์ก

เนื่องจาก 40 ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นโรเจอร์ คอร์นเบิร์กมีอายุได้ 12 ปี เขาได้เดินทางมาที่กรุงสตอกโฮล์มเพื่อเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ (2502) ที่มอบให้กับพ่อของเขา อาร์เธอร์ คอร์นเบิร์ก จากการค้นพบกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมจากดีเอ็นเอหนึ่งโมเลกุลไปยังอีกโมเลกุล ความสำเร็จในครั้งนี้จึงเสมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

อาร์เธอร์ คอร์นเบิร์ก ผู้พ่อได้อธิบายกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลดีเอ็นเอจากเซลล์แม่ไปยังลูกสาว ขณะที่งานของโรเจอร์ ลูกชายได้อธิบายกระบวนการคัดลอกข้อมูลพันธุกรรมจากดีเอ็นเอไปยังตัวคัดลอกที่เรียกว่า mRNA (messenger-RNA) mRNA เป็นตัวนำข้อมูลออกจากนิวเคลียสของเซลล์ เพื่อนำมาใช้สร้างโปรตีน

ผลจากการศึกษาของคอร์นเบิร์กอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเขาสามารถสร้างภาพกราฟฟิกโครงสร้างผลึกที่อธิบายอย่างละเอียดถึงกระบวนการคัดลอกดีเอ็นเออย่างเต็มรูปแบบในเซลล์ยูแคริโอต ในบรรดาภาพที่เขาสร้างขึ้นมานั้น (ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2543) แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนของสาย RNA ที่เกิดขึ้นใหม่ และบทบาทของโมเลกุลต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการคัดลอกดีเอ็นเอ

ภาพเหล่านี้มีรายละเอียดมาจนสามารถแยกมองอะตอมแต่ละตัวได้ ซึ่งช่วยทำให้เข้าใจกระบวนการคัดลอกดีเอ็นเอ และบทบาทควบคุมสั่งการของดีเอ็นเอ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *