ราคาน้ำมันกระทบต้นทุนโลจิสติกส์

ราคาน้ำมันกระทบต้นทุนโลจิสติกส์
Source: ปาหนัน ลิ้ม

แนะเอกชนเร่งเสริมกลยุทธ์รับมือ วิกฤติพลังงานกระทบต้นทุนโลจิสติกส์อย่างหนัก ผู้ให้บริการ 3PL เร่งสร้างกลยุทธ์รับมือ
เผยการลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า รวมทั้งนำจีพีเอสมาใช้วิเคราะห์เส้นทางเป็นทางออกที่ดีที่สุด พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งใช้ขนส่งทางราง-ทางน้ำ หลังจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าจะทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและของโลก ดังนั้น หนทางรอดของผู้ประกอบการยุคนี้ คือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารการขนส่ง เพื่อช่วยลดต้นทุน สร้างศักยภาพ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน …
จากวิกฤติพลังงานทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องเร่งสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยการให้ความสำคัญกับการลดเที่ยวเปล่า การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งนำ GPS เข้ามาใช้วางแผนและวิเคราะห์เส้นทาง ที่เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการขนส่งทางบกมาใช้การขนส่งทางรางหรือการขนส่งทางน้ำ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากแต่ยังติดปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐานของไทยไม่เอื้ออำนวย ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาให้ความสำคัญ
“วิกฤติพลังงานเป็นเรื่องที่กระทบกับเศรษฐกิจโลก เชื่อว่าหากทุกองค์กรสามารถปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สามารถฝ่าวิกฤติสถานการณ์นี้ได้ ซึ่งขณะนี้เรื่องโลจิสติกส์ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ เรื่องพลังงานทางเลือกอย่างเอ็นจีวี พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ จะกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้บระกอบการได้ หรือแม้แต่การจับมือเป็นพันธมิตรขนส่งร่วมกันเพื่อลดการขนส่งเที่ยวเปล่า จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน” รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ สาขาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ คุณพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการปรับตัวของบริษัทฯ ในเรื่องของพลังงานทางเลือกว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งก๊าสเอ็นจีวีกับรถบรรทุก ซึ่งบริษัทฯ มีรถบรรทุกทั้งหมดกว่า 400 คัน และได้ติดตั้งเอ็นจีวีไปแล้ว 50 คัน คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะติดตั้งให้ได้ 100 คัน แต่ขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการติดตั้งที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะทุกฝ่ายต่างหันมาติดตั้งเอ็นจีวีเพื่อหาทางออกรับมือกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกแบบใดขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะสมกับธุรกิจ
ในส่วนของบริษัทฯ นั้น เรื่องของการลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่านับเป็นวิธีการที่ดีที่สุด แต่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีระบบข้อมูลที่ดี ส่วนตัวเห็นว่าหากสามารถทำได้เพียง 50% ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ผู้ประกอบการต้องพยายามพูดคุยกันมากขึ้น เพราะการจับมือเป็นพันธมิตรกันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่หากสามารถทำได้จะเกิดประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุดในภาวะการณ์เช่นนี้
ปรับรูปแบบการขนส่ง-ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมาภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ซึ่งนับเป็นแนวคิดที่ดี เรื่องนี้ รศ.ดร.รุธิร์ ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการขนส่งทางบกมาใช้การขนส่งทางรางหรือทางน้ำยังไม่สามารถทำได้ในประเทศไทย เพราะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ยังเน้นให้ความสำคัญกับการขนส่งทางบก ขณะที่การขนส่งทางรถไฟยังไม่มีความพร้อมอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราง เรื่องหัวรถจักร และเรื่องแคร่ ซึ่งไม่มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาของการใช้รูปแบบการขนส่งทางรางนั้น พบว่าการขนส่งทางรางยังไม่มีสถานที่ขนถ่ายสินค้าที่ดีพอ เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีความสะดวกมากกว่า สามารถขนส่งจากประตูถึงประตูได้เลย นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการขนส่งมวลชนมากกว่าการขนส่งสินค้า ทั้งที่ความต้องการของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติราคาน้ำมัน ทำให้การขนส่งทางรถบรรทุกยังเป็นการขนส่งหลักในการขนส่งสินค้าในประเทศ
“แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการขนส่งทางบก มาใช้การขนส่งทางรางหรือทางน้ำเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง แต่ขณะนี้เดียวกันรัฐบาลกลับไม่มีมาตรการสนับสนุนหรือผลักดันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรื่องการปรับรูปแบบการขนส่งไม่สามารถเกิดได้ สุดท้ายเรื่องการปรับรูปแบบการขนส่งของภาครัฐคงไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ประกอบการคงต้องช่วยเหลือตัวเอง หาช่องทางที่จะผลักดันเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้” รศ.ดร.รุธิร์ กล่าวย้ำ
“สำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้น ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งผู้ประกอบการต้องจัดระบบตารางให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้แต่ละรูปแบบการขนส่งสามารถเชื่อมโยงกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสินค้าที่ขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น ทั้งนี้ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งหากลยุทธ์เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งในองค์กร” รศ.ดร.รุธิร์ และคุณพูนศักดิ์ กล่าวแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกัน
“สำหรับการนำระบบไอทีเข้ามาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งนั้น เห็นว่าการใช้จีพีเอสก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วนำมาใช้อย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์มาก ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าแต่ละบริษัทฯ จะเลือกใช้ระบบอย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กร และดูว่าองค์กรมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไร” คุณพูนศักดิ์ และรศ.ดร.รุธิร์ กล่าวย้ำ
ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการต้องหาวิธีการรับมือกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรอื่นร่วมขนส่งในเส้นทางเดียวกัน เพื่อลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า หรือนำจีพีเอสมาช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนเส้นทาง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบริษัท และเมื่อลงทุนไปแล้วต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่าการลงทุน…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *