รับมือหากไร้โบนัส

รับมือหากไร้โบนัส

การดำเนินธุรกิจท่ามกลางกระแสความผัวผวนของปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ย่อมกระทบต่อผลกระกอบการของภาคธุรกิจต่างๆ อย่างแน่นอน โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องแบกรับภาระในเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ ดิฉันแนะนำให้คุณทำใจไว้เลยว่าสิ้นปีนี้หลายคนอาจสิ้นหวังกับโบนัสอย่างแน่นอนในขณะที่การบริโภคชะลอตัวเพื่อรอดูทิศทางการคลี่คลายทางการเมือง อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน หรือแม้แต่เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจของลูกค้า นอกจากองค์กรที่ได้รับผลกระทบแล้ว ดิฉันเชื่อว่าผู้ที่กำลังจะได้รับผลกระทบตามมาคิดๆ ก็คือลูกจ้าง ซึ่งต้องเตรียมตัวเตรียมใจเผื่อผิดหวังไว้แต่เนิ่นๆ เพราะปลายปีนี้อาจไม่มีเงินโบนัสก้อนโตไว้จ่ายสำหรับเทศกาลรื่นเริงต่างๆ เช่นปีที่ผ่านมา
เข้าใจองค์กร
ดิฉันเชื่อว่าหากใครก็ตามที่ต้องผิดหวังกับเงินโบนัสประจำปีอาจมีความรู้สึกไม่ดีกับองค์กรบ้าง เนื่องจากทุกปีเคยได้เงินโบนัสมาจ่ายในครอบครัว ไม่ว่าใครจะผิดหวังหรือสมหวังก็ตาม ดิฉันขอให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง อย่าโกรธเจ้านายแล้วพานเกลียดองค์กรอย่างเด็ดขาด
เมื่อไม่มีโบนัสแต่ทุกคนยังมีงานทำใช่หรือไม่ ดิฉันอยากให้คนที่ผิดหวังคิดว่า หากองค์กรอยู่ได้คุณก็อยู่ได้ ดังนั้นทุกคนควรเรียนรู้ธรรมชาติของการทำงาน อย่าคิดแต่เรื่องที่จะได้เพียงฝ่ายเดียว แต่ควรเรียนรู้การเป็นผู้ให้และรู้จักเสียสละบ้าง!
ปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการตามเป้าที่วางไว้ แน่นอนว่าทุกคนมีเงินปันผล มีเงินโบนัส มีเงินปรับประจำปี มีการเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ สิ่งดีๆ เกิดขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่ดี และผลประกอบการที่ดีก็มาจากความตั้งใจทำงาน สำหรับผู้ที่ตั้งใจทำงาน สำหรับผู้ที่ตั้งใจทำงานมาตลอด 12 เดือน แต่สุดท้ายก็พลาดโบนัสเนื่องจากภาวการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ หลายๆ คนอาจไม่ได้ดังที่คาดหวังไว้ ดิฉันขอแนะนำให้ทุกคนทำใจให้กว้างขึ้น แล้วตั้งใจทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีต่อๆ ไป ดิฉันเชื่อว่าเจ้านายคงไม่ใจร้ายอย่างแน่นอนหากทุกอย่างเป็นไปตามที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ไร้โบนัสที่อาจเกิดขึ้น ดิฉันคิดว่าเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนที่ทำงานว่าควรต้องมีการปรับตัวกันได้แล้ว เช่น คนที่เคยทำงานแบบเช้าชามเย็นชามก็ควรขยับขึ้นและตั้งใจให้มากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้แล้วจะต้องช่วยองค์กรประหยัดเพื่อลดรายจ่าย และตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจ ดิฉันเชื่อว่าในปีถัดไปหากไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้ อย่างน้อยนายจ้างก็ต้องแสดงน้ำใจกับพนักงาน
เตรียมพร้อมรับมือ
หากสิ้นปีไม่มีเงินก้อนโตมาให้สนุกสนานกัน ดิฉันคิดว่าทุกครอบครัวควรวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนสิ้นปีได้แล้ว โดยจะต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อวางแผนเรื่องการประหยัด และงดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปี
อย่างหัวหน้าครอบครัวที่เคยมีโบนัสทุกๆ ปี แล้วมีการฉลองเงินก้อนโตด้วยการพาครอบครัวบินไปเที่ยวต่างประเทศหากคุณไร้โบนัสก็ควรทำความเข้าใจเรื่องการทัศนาจรกันใหม่ เช่น อาจซื้อแพ็กเกจทัวร์ภายในประเทศที่ประหยัดกว่า หรืออาจเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยรถยนต์แทนการนั่งเครื่องบินหากไม่มีเงินก้อนโตเพื่อมาจัดงานคริสต์มาสหรืองานปีใหม่ก็ต้องทำความเข้าใจกับทุกคนในครอบครัวว่า งานเลี้ยงปีนี้อาจไม่มีหรือจัดงานให้เล็กลง หรืออาจร่วมกับเพื่อนบ้านจัดงานฉลองปีใหม่แบบประหยัดทดแทน เป็นต้น
สำหรับคนที่เคยสัญญากับใครๆ ไว้ว่าได้โบนัสปีนี้จะซื่อโน่นซื้อนี่ให้ หากมีสัญญาณเตือนว่าคุณอาจไร้โบนัสในสิ้นปีนี้ก็ควรรีบทำความเข้าใจกันอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้ใครคนใดคนหนึ่งผิดหวัง แล้วคุณก็อาจกลายเป็นคนที่ผิดสัญญาได้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ไม่มีเงินก้อนโตสำหรับใช้จ่ายในเทศกาลปลายปีทุกคนอาจต้องปรับตัวเรื่องการซื้อของขวัญราคาแพง โดยอาจมาซื้อแบบประหยัดมากขึ้น
หากต้องพูดถึงเรื่องรายได้ที่มาจากโบนัสประจำปีของทุกคนดิฉันเข้าใจดีว่าโบนัสเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขวัญและกำลังใจในการทำงาน สำหรับรายได้ที่มาจากโบนัสนั้น บางคนอาจนำมาใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและครอบครัวและก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่คิดได้ว่าการได้โบนัสนั้นคือ โอกาสที่ดีในการเก็บเงินก้อนโตไว้ในบัญชีเงินออมของตนเอง
คิดเชิงบวก
หากปีนี้ไร้โบนัสก็ไม่ต้องสิ้นหวังนะคะ เพราะถ้าปีนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าปีต่อไปคุณจะไม่ได้โบนัสอีก หากทุกคนมีความหวังดิฉันเชื่อว่ากำลังใจย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น ไม่ควรหมดหวังและฝึกให้ตนเองมีความคิดในเชิงบวกไว้ แทนที่จะมานั่งหมดกำลังใจและผิดหวังกับการไม่ได้เงิน หรือแม้แต่มีอคติกับเจ้านายและบริษัท
ถ้าลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้วยการยึดหลักความพอเพียงและพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ก็จะทำให้จิตใจมีความสุขไม่น้อย ตัวอย่างเช่น ถ้าปีนี้คุณไม่ได้โบนัส แต่ได้เงินปรับประจำปีก็ยังดีกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หากไม่ได้โบนัสและเงินปรับประจำปีขอแนะนำให้หันมามองคนอีกจำนวนมากที่กำลังหางานทำหรือว่างงานอยู่ ก็จะทำให้ทุกคนเห็นภาพว่าตนเองยังมีโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่นมากโข
นอกจากนี้แล้วหากทุกคนมีความคิดในเชิงบวกและเข้าใจว่าสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พลาดโอกาสได้รับโบนัสเพราะอะไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติของการทำงานมากขึ้น หากองค์กรไม่มีผลกำไรแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือหากสาเหตุมาจากบริษัทที่ขาดทุนนั้นมีผลงานของคุณร่วมด้วยหรือไม่
ดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงจำกันได้ว่าในช่วงที่ฟองสบู่แตก มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อนๆ คุณตกงาน สามีและภรรยาต้องเลิกร้างกันเนื่องจากเศรษฐกิจในครอบครัวย่ำแย่ หรือแม้แต่การลดเงินเดือนการสมัครให้พนักงานลาออก ฯลฯ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปแล้วสะท้อนให้เห็นว่า หากสิ้นปีนี้ไม่ได้โบนัสก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไร
ไม่ว่าปีไหนๆ ใครจะได้โบนัสหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ทุกคนจะต้องปลูกฝังให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวยึดปฏิบัติเสมอ ก็คือ เรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย การวางแผนเรื่องการออม การทำบัญชี ครัวเรือนเพื่อควบคุมรายจ่าย การวางแผนเรื่องการสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ครอบครัวไม่ย่ำแย่แม้จะไร้เงินโบนัส? ชีวิตต้องสู้ต่อไปค่ะ.
(ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์, นิตยสารดวงใจพ่อแม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 133 พฤศจิกายน 2548)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *