ระวัง!! เมื่อต้องให้น้ำเกลือ

ระวัง!! เมื่อต้องให้น้ำเกลือ
• คุณภาพชีวิต
เชื้อโรคปนเปื้อนในอากาศ เสี่ยงติดเชื้อ!!

เวลาที่เราไปเยี่ยมใครที่นอนโรงพยาบาล เป็นต้องเห็นขวดน้ำเกลือห้อยอยู่ข้างเตียงเสมอ ๆ ทำไมจึงต้องให้น้ำเกลือกับผู้ป่วย…วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องน้ำเกลือกัน

โดยปกติแล้ว คนไข้อาการหนักจะเสียน้ำออกไปจากร่างกายทางปัสสาวะ เหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวม ๆ แล้ววันหนึ่งราว ๆ 2 ลิตรครึ่ง เราจึงต้องนำน้ำเข้าไปแทนโดยการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ แต่ถ้าผู้ป่วยเสียน้ำมากกว่าปกติเช่น ท้องเดิน อาเจียน ไข้สูง เสียเลือดจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด แพทย์จึงต้องให้น้ำเข้าไปทดแทน โดยให้น้ำเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง แต่เนื่องจากน้ำกับเลือดมีความเข้มข้นต่างกัน จึงต้องเติมเกลือลงไปในน้ำเพื่อให้มีความเข้มข้นเท่ากับเลือด และน้ำเกลือยังเป็นตัวช่วยเปิดเส้นเลือดไว้ ให้เลือดหมุนเวียนให้ยาที่ผสมอยู่ไหลไปหล่อเลี้ยงเส้นเลือดดำได้อย่างราบรื่น

การให้น้ำเกลือผู้ป่วยนั้น แพทย์จะเป็นผู้กำหนดปริมาณน้ำเกลือที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้ระบบคำนวณด้วยเครื่องคิดเลข ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงในการคำนวณผิดพลาด สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ภาชนะบรรจุสารละลายส่วนใหญ่ จะเป็นขวดพลาสติกแข็งที่ต้องแทงเข็มเพื่อให้อากาศเข้าไปแทนที่ และทำให้น้ำเกลือไหลลงมาเข้าสู่ร่างกายตามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งคุณภาพของอากาศในปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหา โดยเฉพาะในบางโรงพยาบาลหากมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้

ปัจจุบัน มีการคิดค้นการให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วยด้วยระบบแบบปิดสมบูรณ์แบบด้วยถุงน้ำเกลือแบบนิ่มชนิดป้องกันการติดเชื้อและเครื่องควบคุมการให้น้ำเกลืออัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณและช่วยควบคุมปริมาณการให้น้ำเกลือได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดการติดเชื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล

เมื่อถึงคราต้องให้น้ำเกลือ คงต้องเลือกระบบการให้น้ำเกลือที่มีประสิทธิภาพ ..”ชีวิตของคุณ คุณเลือกได้”

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *