ระวัง..!! หูน้อยๆ ของลูก

ระวัง..!! หูน้อยๆ ของลูก
การติดเชื้อในหูชั้นกลาง หรือหูชั้นกลางอักเสบในเด็ก อาจมีผลกระทบต่อระบบการฟังเป็นเวลาร่วมปีภายหลังการอักเสบได้ ซึ่งมีการอ้างอิงรายงานจากประเทศอินเดียว่า
ก่อนวัยขวบปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมองมีการพัฒนาความสามารถในการจัด ลำดับแยกแยะ และตอบรับต่อสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังนั้น หากสิ่งกระตุ้นจากภายนอกไม่ชัดเจน พร่ามัว สมองส่วนนี้ อาจจะพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์
Sandeep Maruthy จากสถาบันด้านการพูดและฟัง กล่าวว่า การที่หูชั้นกลางเกิดการอักเสบช่วงขวบปีแรกของชีวิต สามารถทำให้การทำงานของระบบโสตประสาทขาดหายในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้
Maruthy และ Dr. Jayaram Mannarukrishnaiah จากสถาบันทางด้านสุขภาพจิต และประสาทวิทยาแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องได้ทดลองวัดค่าการตอบสนองของเด็กวัย 3 ปี ที่หูชั้นกลางอักเสบ จำนวน 30 ราย พบว่า สัญญาณประจุไฟฟ้าในสมองที่ถูกปล่อยออกมาจากโสตประสาทนั้น มีอัตราที่ช้าและช่วงกว้างของคลื่นต่ำกว่าเด็กปกติ ซึ่งเป็นผลวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มาหลายปี พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเด็กๆ อายุได้ 4 ขวบ อาการดังกล่าวจะหายไป จึงควรมีการช่วยเหลือเด็กๆ ลดโอกาสที่สมองจะเสียหายจากการรับสัญญาณเสียงบกพร่อง ในช่วงระหว่างที่เกิดอาการ ด้วยการพูดกับเด็กในระยะใกล้ๆ หรือพูดโดยใช้เสียงดังมากขึ้น เพื่อให้เด็กฟังเสียงต่างๆ ได้ชัดเจน
ที่มา : Mother&Care / Vol.4 No.42 June 2008

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *