รอบเอวเกินครึ่งความสูง ตัวชี้เสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”

รอบเอวเกินครึ่งความสูง ตัวชี้เสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”
• คุณภาพชีวิต
แนะ! เลิกบุหรี่ ออกกำลังกาย-ควบคุมอาหารช่วยได้

“หัวใจของคนเราทำงานไม่เคยหยุด กล้ามเนื้อหัวใจจะบีบและคลายตัวตลอดเวลา หลอดเลือดหัวใจมีขนาดเล็กเพียง 3 มิลลิเมตร เหมือนท่อส่งน้ำมัน เมื่อใช้นานก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดา เกิดการพอกตัวของตะกรัน ถ้าตะกรันหนาขึ้น อาจเกิดการปริกะเทาะของตะกรัน กระตุ้นการเกิดลิ่มเลือด นำมาซึ่งการอุดตันของหลอดเลือด หัวใจขาดเลือดและมีกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดขาตีบตัน แผลขาเรื้อรังหรือเน่า”

เรื่องนี้เปิดเผยจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ยังบอกถึงภาวะความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มคนวัยทำงานว่า จากผลการศึกษาในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการติดตามเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 23 ปี

พบว่าข้อมูลไขมันในเลือดกับการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการวัดจากอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวกับความสูง ทั้งนี้ เส้นรอบเอวควรจะวัดช่วงขณะหายใจออก ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับคนทำงานทุกวัย คือ เส้นวัดรอบเอวไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของความสูง

“สาเหตุที่ทำให้คนวัยทำงานมีอ้วนลงพุง เนื่องจากช่วงหลังสังคมชนบทเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ผู้คนนั่งกินนอนกิน ไม่ออกกำลังกาย วัฒนธรรมการกินเปลี่ยนไปต้องรีบเร่งกินแข่งกับเวลา กินอาหารสะดวกซื้อ ส่งผลให้ไขมันร้ายเพิ่มสูงขึ้น ไขมันดีลดลง เอวหนาใหญ่ ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง”

สำหรับวิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดในกลุ่มวัยหนุ่มสาว หลักปฏิบัติง่ายๆ ศ.นพ.ปิยะมิตรบอกว่า ในร่างกายคนเรา ถ้าหากมีไขมันดีเยอะ หลอดเลือดมีตะกรันน้อย วิธีลดไขมันร้าย LDL คือ การคุมอาหาร งดหนังเป็ด หนังไก่ หมูสามชั้น เครื่องในสัตว์ กะทิ นอกจากนี้ควรออกกำลังกาย ลดเส้นรอบเอว หยุดการสูบบุหรี่ ปรับเปลี่ยนประเภทของอาหาร

รู้เช่นนี้แล้วอย่าลืมปฏิบัติเพื่อตัวของตัวเองนะ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Update 03-03-52

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *