ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในภาวะวิกฤต

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในภาวะวิกฤต

เทคนิคและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยและการเมืองที่วุ่นวาย ในการฝ่าวิกฤตไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร ขอให้ใช้ศาสตร์ต่อไปนี้ ในการบริหารจัดการกับธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกๆธุรกิจ ทั้งเล็กและใหญ่ นั่นคือ พระบรมราโชวาทของในหลวงของเรา ทันสมัยเสมอ และใช้ได้ผลจริงๆกับการกระทำในทุกๆเรื่อง

ศาสตร์เชิงยุทธ์ในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด 3 ข้อ

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจจริง มุ่งมั่นในธุรกิจ อย่าหวั่นไหวเพราะแรงลม( ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการเมืองที่วุ่นวาย ) จิตใจจดจ่ออยู่กับงานของท่าน เป็นเจ้าของร้านกาแฟสดที่ดี ให้สิ่งดีๆกับลูกค้าทุกๆคน ท่านให้ลูกค้ามาก ท่านก็จะได้รับมากตามไปด้วย

ในท่ามกลางพายุหนัก ( ภาวะวิกฤติ ) คุณต้องบริหารและจัดการแบบไม่ธรรมดา ต้องบริหารและจัดการอย่างเหนือชั้น จึงจะชนะสามารถฝ่าคลื่นพายุไปได้อย่างสบาย และวิกฤติในครั้งนี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้น มีทักษะสูงขึ้น ไม่กลัวการเกิดวิกฤติอีกต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *