ยา : อย.รับรอง ‘ซิเดกร้า’ ยาแก้เซ็กซ์เสื่อมสัญชาติไทย ‘ไวอากร้า’

ยา : อย.รับรอง ‘ซิเดกร้า’ ยาแก้เซ็กซ์เสื่อมสัญชาติไทย ‘ไวอากร้า’

ยา “ไวอากร้า” ลดราคาสู้ “ซิเดกร้า” ยาแก้เซ็กซ์เสื่อมสัญชาติไทย องค์การเภสัชฯ ดีเดย์พร้อมวางจำหน่าย “ซิเดกร้า” 1 ต.ค.นี้ ตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน อย.มั่นใจแก้ปัญหายาปลอมได้ภายใน 5 ปี พร้อมออกมาตรการคุมเข้ม คนซื้อต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวแนวทางในการแก้ปัญหายาปลอมในกลุ่มยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ว่า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ขอขึ้นทะเบียนผลิตยาสามัญของยาซิเดนาฟิล ซึ่งเป็นยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย และผ่านการรับขึ้นทะเบียนตำรับยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “ซิเดกร้า” โดยยาดังกล่าวมีลักษณะเป็นยาเม็ดเคลือบสีฟ้ารูปข้าวหลามตัด บรรจุแผง แผงละ 4 เม็ด แบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 50 มิลลิกรัม จำหน่ายในราคาเม็ดละ 25 บาท หรือราคาแผงละ 100 บาท และขนาด 100 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 45 บาท หรือราคาแผงละ 180 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศถึงกว่า 10 เท่า โดยจะวางจำหน่ายในเดือน ต.ค.นี้ ทั้งนี้ สำหรับราคายาที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่รู้จักกันดีคือ “ไวอากร้า” 1 แผงจะมี 4 เม็ด จะจำหน่ายในราคาแผงละประมาณ 2,100 บาท สำหรับขนาด 100 มิลลิกรัม และราคา 1,600 บาท สำหรับขนาด 50 มิลลิกรัม

นพ.พิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า การที่องค์การเภสัชกรรม ผลิตยาดังกล่าวได้เองนั้น ส่งผลให้ทาง บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตยา “ไวอากร้า” ทำหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่ามีความประสงค์ในการลดราคาขายปลีกยาไวอากร้าลงร้อยละ 30 สำหรับยาแผงขนาด 100 มิลลิกรัม และลดราคาลงร้อยละ 20 สำหรับแผงขนาด 50 มิลลิกรัม ซึ่งในการลดราคายา “ไวอากร้า” รวมถึงการที่องค์การเภสัชกรรมผลิตยา “ซิเดกร้า” ถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหายาปลอม และเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน เพราะยาที่ถูกปลอมมากที่สุดก็คือยากลุ่มรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งตนเชื่อว่าเมื่อมีการผลิตยากลุ่มนี้วางจำหน่ายในราคาถูกปัญหาเรื่องยาปลอมจะหมดไปภายใน 5 ปี

นพ.พิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ยืนยันว่า ยา “ซิเดกร้า” มีสรรพคุณเทียบเท่า “ไวอากร้า” และจะมีจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดยผู้ที่ต้องการซื้อจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์ ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังได้ออกมาตรการในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ยาดังกล่าวอย่างไม่สมเหตุสมผล ประกอบด้วย

  • 1. ผู้ประกอบการร้านขายยาต้องรับผิดชอบในการควบคุมการกระจายของยาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ให้ออกไปในช่องทางที่ไม่เหมาะสม
  • 2. ผู้ประกอบการร้านขายยา ต้องรายงานการขายยาให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการกระจายยา
  • 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ให้เกิดความเข้าใจ
  • 4. ฟื้นฟูความรู้ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา ให้ช่วยดูแลความปลอดภัยการใช้ยา และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมทั้งไม่จ่ายยาโดยไม่มีใบสั่งแพทย์
  • 5. ผู้ประกอบการร้านขายยาจะร่วมสนับสนุนให้มีใบสั่งยาจากแพทย์มารับยาในร้าน ขายยาอย่างเคร่งครัด โดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการประเมินผลมาตรการควบคุมทุก 6 เดือน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *