มุมมองของคุณบัณฑูร ล่ำซำ

มุมมองของคุณบัณฑูร ล่ำซำ
Post Today – ในการประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2006 ซึ่งดำเนินมาครบรอบ 6 ปี ผมและคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์ท่านผู้นำ 6 ท่าน ลงในรายงานการประกาศผลรางวัลฯ สัปดาห์ที่แล้วผมได้นำบางส่วนจากบทสัมภาษณ์คุณอานันท์ ปันยารชุน มาเล่าให้ฟัง …
สำหรับสัปดาห์นี้เรามาฟังคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทยกัน

อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกสิกรไทยได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลฯ หลายครั้งครับ

อาจเป็นเพราะว่าคนคุ้นเคยกับ Brand ของเรา และจากการที่เขาเห็นเราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 คนอาจจะนึกว่าเราเก่ง ที่จริงแล้วเราโชคดีต่างหาก

หลังจากวิกฤต เรามีการเริ่มสิ่งต่างๆ มากมาย และนำเสนอต่อลูกค้า ทำให้คนได้ยินชื่อบ่อยๆ จนกระทั่งติดหู

จะแนะนำองค์กรอื่นๆ อย่างไรเพื่อให้เขายกระดับสู่ความเป็นเลิศได้ครับ

แต่ละอุตสาหกรรมก็มีลักษณะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่คล้ายกันในบางส่วน

ผู้บริหารต้องมีความคิดที่ชัดเจน ต้องคิดให้ชัดเสียก่อนว่าองค์กรจะรอดหรือจะประสบความสำเร็จอย่างไรในอนาคต ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์นั่นเอง

เมื่อความคิดชัดเจนแล้ว ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดหรือสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจที่ชัดเจน และนำไปดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล

มันเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน ยุทธ์ศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยน วันนี้ยุทธศาสตร์อาจจะชัดพรุ่งนี้อาจจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ และสื่อสารออกไปใหม่

มองอนาคตของธุรกิจโดยทั่วไปว่าอย่างไรครับ

ในอนาคตธุรกิจส่วนใหญ่จะหาความแตกต่างกันได้ยาก ทุกคนก็จะทำได้คล้ายๆ กัน เกิดการตัดราคากำไรก็ลดลง

ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพื่อสร้างกำไร หากทำแบบเดิมต่อไป คู่แข่งก็จะลอกเลียนแบบได้ง่ายและนำไปสู่กำไรที่ลดลง

จะมีทางออกอย่างไรครับ

ยังไม่รู้เลย ก็กำลังคิดอยู่ ต้องใช้จินตนาการและทีมงานต้องช่วยกันคิด นวัตกรรมจะมีความสำคัญ อาจจะเป็นพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือสร้างอะไรที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ที่สำคัญต้องบริหารต้นทุนให้ดีด้วย รีเอ็นจิเนียริ่งกระบวนการจะเข้ามาช่วยจัดการต้นทุน

พูดง่าย แต่ทำยาก

คุณบัณฑูรประเมินตัวเองว่ามีจุดแข็งอะไรครับ

ผมประเมินสถานการณ์เพื่อพยายามทำคาวมเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมและประเด็นต่างๆ มีอะไรบ้าง แล้วก็คิดวิเคราะห์พิจารณา แต่ต้องคิดไว แล้วจึงหาทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญต้องมีความคิดที่ชัดเจนที่ตัวเราก่อน แล้วจึงสื่อสารอย่างชัดเจนไปที่ทีมงาน

หากสื่อสารไม่ชัดเจน คนก็ไม่เข้าใจและไม่ซื้อไอเดีย บางคนคิดว่าตัวเองพูดชัดเจนแล้ว พอไปตรวจสอบกับผู้ฟังเขาเข้าใจไปคนละเรื่อง การสื่อสารเป็นทักษะสำคัญของผู้บริหาร ที่จริงแล้วสำคัญสำหรับทุกระดับ

การสื่อสารเพื่อสร้าง Brand ก็สำคัญ คือการพูดเกี่ยวกับตัวเราออกไปสู่คนหลายกลุ่ม ผมเองต้องพูดให้คนของเราเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำ สิ่งที่จะเกิดขึ้น และสิ่งที่คาดหวังให้พวกเขาทำ มิฉะนั้นคนอาจจะอยู่ไปวันๆ

องค์กรขนาดใหญ่จะมีความเฉื่อย คนอาจจะคิดว่าเราคงไม่ล้มหรอกเพราะเรามั่นคง ความคิดแบบนั้นมันอันตราย ทำให้เราไม่พัฒนา

ต้องพูดออกไปทุกวัน พูดให้ชัด คิดให้ชัด ที่สำคัญต้องคิดเร็ว

ท่านมีคำแนะนำในเรื่องการบริหารบุคลากรอย่างไรครับ

การบริหารคนนั้นเป็นศาสตร์ที่เรียนรู้ไม่จบสิ้น คนมีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ละคนก็มีจริตที่แตกต่างกัน และแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการเผชิญปัญหาและอุปสรรค มันยากที่จะเดาใจผู้คนได้ตลอดเวลา

คนสองคนอาจจะพูดเรื่องเดียวกันเหมือนกัน แต่อาจจะคิดและเข้าใจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับการบริหารคน ค่อยๆ เรียนรู้กันไป

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารคนนั้น เราต้องไม่ปล่อยให้เขาคิดว่าอยู่ไปแบบเรื่อยๆ เขาต้องตื่นตัวและกระตือรือร้น แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการลงแส้ ให้ใช้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการพูดให้ชัดเจนเพื่อให้เขาเชื่อมั่นว่าเรื่องที่พูดฟังดูแล้วมันเข้าท่า โดยสาระแล้วจะนำพวกเขาไปสู่ความอยู่รอดได้ และที่สำคัญต้องสร้างความนิยมชมชอบให้เกิดกับตัวเราด้วย

“เชื่อมช่องว่าง” กับ เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย Executive Coach ภายใต้แบรนด์ The Coach คุณสามารถติดต่อเขาได้ที่ coachkriengsak@yahoo.com หรืออ่านงานเขียนที่เคยตีพิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ ที่ www.thaicoach.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *