มืออาชีพนั้นเป็นฉันใด

มืออาชีพนั้นเป็นฉันใด

Post today ฉบับ 21 มค. ได้ตีพิมพ์เรื่องของการทำงานอย่างมืออาชีพไว้ได้อย่างน่าสนใจ โดยเป็นบทความที่เล่าถึง 10 คุณลักษณะของมืออาชีพดังนี้

หนึ่ง – ความเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ครั้งแรกที่คนอื่นจะมองคุณ และไม่มีโอกาสที่ 2 สำหรับการพบกันครั้งแรก หากคนเขาเจอเรา แบบไหนในครั้งแรก เขาก็จะจดจำเราไปแบบนั้นนานเลย ฉะนั้น ภาพแรกที่ทำให้คนเพิ่งรู้จักได้เห็น จะปรุงแต่งอย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณ! ฉะนั้น จงพร้อมอยู่เสมอสำหรับครั้งแรก เพราะเราไม่รู้ไปซะทุกครั้งว่า ครั้งแรกจะมีเมื่อไหร่

สอง – เรื่องของการตรงต่อเวลา แค่ผมไปทำงานสาย ก็หมดคุณลักษณะของ Professional แล้วหรือนี่

สาม – เลิกเดา อันนี้ แน่นอน คงไม่มีใครอยากได้ความเห็นจากเราอีกแน่ หากครั้งหนึ่งเราเคยมั่ว!

สี่ – อย่าด่วนสรุป หากยังไม่เข้าใจในประเด็นหรือข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

ห้า – รับปากน้อยๆ ทำให้มากๆ

หก – แก้ปัญหาให้สุดความสามารถ แบบที่เรียกว่า ไม่เสร็จแบบเจ๋งๆ ไม่เลิก

เจ็ด – ฝึกฝนการวิเคราะห์ เมื่อรับรู รับฟังแล้วต้องหัดวิเคราะห์สิ่งที่ได้รับรู้ รับฟัง ไม่ใช่ฟังหู ซ้ายทะลุหูขวา

แปด – เชื่อมั่นที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนอื่น จะเป็นอะไรไป ในเมื่อสมองของไม่ได้ห่อหุ้มด้วยกหัวเรา ความคิดก็ต่างกันได้ แต่อย่าแตกแยก ทะเลาะกันก็พอ

เก้า – พูดจาสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็น

สิบ – ยืนยันความคิดของเรา เพราะคนอื่นไม่ได้ถูกเสมอไป การยืนยันความคิดอย่างถูกต้องย่อมแสดงถึงความมั่นใจ และความเป็นมืออาชีพโดยแท้

ที่มา : http://www.maximumboy.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *