มาดูวิธีพัฒนาสมองตั้งแต่ในครรภ์

มาดูวิธีพัฒนาสมองตั้งแต่ในครรภ์
การพัฒนาสมองของเด็กควรเริ่มทำตั้งแต่ลูกอยู่ใน ท้อง ซึ่งวิธีการหลักๆในการส่งเสริมการพัฒนาสมองของลูกนั้นได้แบ่งออก เป็น 3 ขั้นตอนคือ
1. การดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์
2. การให้ความรัก ความอบอุ่นลูกสม่ำเสมอ
3. การกระตุ้นการพัฒนาการตามวัย
ทั้งนี้ นักวิจัยเผยว่า จริงๆแล้วการพัฒนาสมองของเด็กนั้นสามารถทำ ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น ฟังดนตรีบรรเลง การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และการ เล่นของเล่นพัฒนาสมองเด็ก
หากว่าด้วยเรื่องการฟังดนตรี ในขณะตั้งครรภ์ คุณแม่สามารถเปิดเพลง บรรเลงได้ตลอดเวลา เพราะนอกจากคุณแม่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้นแล้ว ลูกน้อยใน ครรภ์ยังได้ฟังไปพร้อมๆกับคุณแม่อีกด้วย ดังนั้นเพลงที่เปิดให้ลูกฟังควรจะ เป็นเพลงคลาสสิค เช่นเพลงของ Mozart เพราะงานวิจัยหลายชิ้น พบว่าดนตรีช่วย ให้สมองของเด็กมีการพัฒนา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ทั้งในด้านภาษา การคิด คำนวณ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิคเพราะมีจังหวะและท่วงทำนองที่ ช่วยให้สมองของเด็กมีการพัฒนาได้รวดเร็ว ยิ่งให้เด็กฟังตั้งแต่ช่วงแรกเกิด ถึงสามปีจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สติ ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้เพลงกล่อมเด็กสามารถใช้ได้ และยังช่วย เพิ่มความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ต้องระวังใน การเปิดเพลงให้เด็กฟังคือ ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังจนเกินไป เพราะประสาทหูของ เด็กอาจมีปัญหา
ส่วนเรื่องการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น มีแพทย์ผู้เชียวชาญเคยอธิบาย ไว้ว่า จริงๆแล้ว เด็กจะเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ ดังนั้น หนังสือภาพที่ มีสีสัน และตัวการ์ตูนต่างๆเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กๆ เพราะภาพที่บอก เรื่องราวต่างๆนั้นจะเป็นตัวดำเนินเรื่องโดยที่เด็กๆไม่จำเป็นต้องอ่าน วิธี นี้จะเป็นตัวฝึกจินตนาการของเขาได้เป็นอย่างดี หนังสือเด็กที่ดีต้องนำไปสู่ การทดลองคิด ทดลองทำ ท้าทายให้เด็กอยากรู้ อยากทดสอบ เป็นกฎ ของ “เบรน เบส เลิร์นนิ่ง” ว่าอะไรก็ตามที่ท้าทายเด็ก ทำให้เด็กอยากรู้ ทาง ที่ดีที่สุดในการพัฒนาสมองเด็กก็คือ ต้องพยายามให้เด็กเข้าถึงสิ่งต่างๆด้วย ความอยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงธรรมชาติ, องค์ความ รู้, ภาษา และการใช้เหตุผล
ปิดท้ายด้วยการเลือกของเล่นให้ลูกเพื่อพัฒนาการทางด้านสมองอย่าง สมวัยนั้น นอกจากการอ่านและดนตรีจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แล้ว การ เลือกของเล่นที่มีประโยชน์ต่อเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นกัน แม้ว่าพ่อแม่ ส่วนใหญ่มักคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อของเล่นให้ ลูก แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ ประโยชน์ที่ลูกได้รับจากการ เล่นของเล่นในแต่ละชิ้นมามากน้อยเพียงใด ของเล่นที่เด็กควรเล่นเพื่อฝึก พัฒนาการด้านสมองนั้นมีอยู่หลายประเภทอาทิ โมบายสำหรับทารกแรกเกิด ของเล่น รูปทรงต่างๆสำหรับขวบปีแรกจนถึง 3 ขวบ หรือของเล่นที่มีเสียงดนตรี เสียง สัตว์ รวมไปถึงการคำนวณเลขต่างๆก็เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทางด้านสมอง ได้ดีเช่นกัน
อย่างไรก็ดี พ่อแม่ต้องใช้เวลาอยู่กับลูกในช่วง 6 ขวบแรก โดยเฉพาะ ช่วงก่อน 2 ขวบพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกเอง การส่งลูกเข้าโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่สามารถการันตีได้ว่า ลูกจะเรียนเก่งหรือสถานที่นั้นๆจะฝึก พัฒนาการของลูกได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องสมอง เพราะจริงๆแล้วครูและพี่ เลี้ยงมีหน้าที่คอยต่อยอดพัฒนาการของลูกต่อจากพ่อแม่เพียงเท่านั้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *