มั่นใจในตัวเองมีชัยไปกว่าครึ่ง

มั่นใจในตัวเองมีชัยไปกว่าครึ่ง

คนที่มีความมั่นใจในตัวเอง เรียกได้ว่าเป็น คนที่มีจุดเด่นมากกว่าคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณสมบัตินี้อยู่กับคนที่เป็นหัวหน้า เพราะมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคน ๆ นั้น ตรงข้ามกับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวอยู่ตลอดเวลาว่างานจะผิดพลาด หรือทำไม่สำเร็จ คุณย่อมเป็นคนที่มีบุคลิกที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาของคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ

คนที่เป็นหัวหน้า ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ เพราะความมั่นใจนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังในตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการณ์ที่บริษัทเกิดปัญหา หรือเจอกับงานที่ท้าทาย ในฐานะหัวหน้าคุณควรที่จะแสดงความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเห็น โดยแสดงความมั่นใจว่าคุณและทีมงานจะสามารถผ่านพ้นวิกฤต หรือแก้ไขปัญหานั้นไปได้ อย่าทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นความไม่มั่นใจหรือความอ่อนแอในตัวคุณอย่างเด็ดขาด

ถึงแม้ว่าในใจคุณจะไม่แน่ใจกับ ความสำเร็จที่ตามมาเท่าไหร่นัก เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงความไม่มั่นใจนั้นออกมา ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณย่อมหมดแรงใจในการทำงานแน่นอน ก็ขนาดหัวหน้ายังไม่มั่นใจขนาดนี้แล้วลูกน้องอย่างเขาจะทำสำเร็จได้อย่างไร จริงไหมคะ แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะดึงดันมั่นใจในตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ฟังเหตุผลของคนรอบข้าง ถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองลักษณะนี้ไม่ดีแน่ เพราะความเชื่อมั่นแบบหัวชนฝาของคุณ อาจก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่องานและอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณได้

ความเชื่อมั่นในตัวเองแบบเดี่ยว ๆ โดยไม่เชื่อมั่นคนอื่น ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบที่ตนต้องการ โดยไม่ฟังความเห็นของคนรอบข้าง หวังแต่จะยื้อเอาสิ่งที่ตนต้องการ โดยขาดความรอบคอบ หรือลืมคิดหาทางป้องกัน เพราะมั่นใจในตัวเองมากเกินไป อาจทำให้เกิดความล้มเหลวหรือผิดเป้าหมายได้ ก็เหมือนกับการเดินฝ่าดงหญ้า ที่คุณอาจไม่เห็นงูที่นอนคดอยู่ตรงหน้า ในขณะที่คนอื่นมองเห็น และห้ามไม่ให้คุณเดินไป แต่ความมั่นใจในตัวเองที่มีมากจนเกินไปของคุณ ทำให้คิดว่าสายตาของคุณไม่พลาด จนในที่สุดคุณก็เดินไปเหยียบงูตัวนั้นและถูกฉกจนได้รับบาดเจ็บ ไม่ใช่เกิดความเสียหายแต่ตัวคุณเองเท่านั้น ยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะต้องมาช่วยเหลือคุณอีกด้วย

ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ดี แต่คุณควรรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของคนรอบข้าง ถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นลูกน้องของคุณที่ไม่มีความสามารถหรือประสบการณ์เท่าคุณก็ตาม แต่หลายความคิดย่อมดีกว่าความคิดเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของคนที่หวังดีต่อบริษัทด้วยแล้ว ยิ่งต้องฟังเข้าไปใหญ่ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งขนาดไหน แต่อาจมีบางครั้งที่คุณเผลอมองข้ามจุดเล็ก ๆ ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคต และที่สำคัญ ยังถือว่าคุณเปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานให้เขาอีกทางหนึ่ง

ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความเชื่อมั่นนั้นมาพร้อมกับเหตุผล ที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็น เพราะคุณสมบัตินี้จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวคุณ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้คุณเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้เขาพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปพร้อมกับคุณ เพื่อความสำเร็จในการทำงานและความรุ่งเรืองของบริษัทต่อไป

นทีทิพย์ ธชาลุภัต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *