มะเร็งโพรงหลังจมูก โดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน

มะเร็งโพรงหลังจมูก โดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน
• คุณภาพชีวิต
เหตุจากติดไวรัสไนโตรซามีน พบมากใน แหนม ปลาร้า และปลาเค็ม

มะเร็งโพรงหลังจมูก เป็นมะเร็งที่พบมากอีกโรคหนึ่ง โดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน มะเร็งโพรงหลังจมูกส่วนใหญ่จะพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุส่งเสริมมาจากการติดเชื้อไวรัสไนโตรซามีน ซึ่งมีอยู่ในอาหารเนื้อสัตว์ หมักดอง เช่น ไส้กรอก แหนม ปลาร้า ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของโพลงหลังจมูกและสุขภาพของช่องปาก ไม่ดีอีกด้วย

อาการแสดง: แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม

1. อาการทางจมูก มีอาการระคายเคืองหลังโพรงจมูก มีน้ำมูกปนเลือด มีเลือดออกทางจมูก
บ่อย ๆ แน่นหรือคัดจมูก หรือเสียงเปลี่ยนไป

2. อาการทางหู มักจะเกี่ยวข้องกับการอุดตันของ ท่อปรับความดันของหูชั้นกลาง อันเนื่องมาจากการลุกลาม ของมะเร็ง เป็นผลให้ความกดอากาศในหูชั้นกลางลดลง ทำให้มีอาการหูอื้อ ซึ่งอาการจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

3. อาการทางระบบประสาท ทำให้มีอาการชาหรือ เจ็บเสียวที่แก้มข้างเดียวกับมะเร็ง นอกจาก นี้ยังมีอาการ กล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต ทำให้มองเห็นภาพซ้อน และมีอาการ ตาเหล่ การรับกลิ่นเสียไป

4. ก้อนบริเวณคอ เมื่อมะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ผู้ป่วยอาจมาด้วยก้อนเพียง
ก้อนเดียว หลายก้อนติดกันหรือห่างกัน แต่ที่พบบ่อยมักจะเป็นเพียงก้อนเดียว มีลักษณะแข็งไม่เจ็บและ
เคลื่อนไปมาได้

5. อาการอื่น ๆ ที่พบบ่อยคือ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำ ๆ และอาจจะมีอาการอ้าปากไม่ขึ้น
สำลักน้ำขึ้นจมูก เป็นต้น

การวินิจฉัยโรค

– การตรวจร่างกายและตรวจโพรงหลังจมูก

– การตัดชิ้นเนื้อ จากเนื้องอกในโพรงจมูกไปตรวจ ทางพยาธิวิทยา และการตรวจเลือด

การรักษา

มีหลายวิธีขึ้นกับระยะของโรค แพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน คือ

1. การฉายรังสีรักษา เป็นที่นิยมและยอมรับว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน

2. เคมีบำบัด

3. การรักษาแบบผสมผสาน เช่น การฉายแสง ร่วมกับ เคมีบำบัด

ที่มา: ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *