มะเร็งหลอดอาหาร พบมากในภาคใต้

มะเร็งหลอดอาหาร พบมากในภาคใต้
• คุณภาพชีวิต
ชายอายุ 50 ปีขึ้นไปเสี่ยงสูง

มะเร็งหลอดอาหารเป็นมะเร็งที่พบมากในภาคใต้ โดยมีอุบัติการณ์สูงที่สุดในประเทศไทย พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป

สาเหตุ

สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการระคายเคืองเรื้อรัง ได้แก่ การดื่มสุรา
การสูบบุหรี่ และภาวะกรดไหลย้อนกลับเข้ามาในหลอดอาหาร

อาการแสดง

การกลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บหรือติดที่ตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่คอจนถึงระดับลิ้นปี่ ซึ่งจะเริ่มด้วย
การกลืนอาหารแข็งได้ลำบาก และต่อมาการกลืนอาหารอ่อนๆ เช่น กลืนข้าวต้มก็ลำบากขึ้นเรื่อย ๆ
จนในที่สุดแม้แต่น้ำก็จะกลืนไม่สะดวก ดังนั้นผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลงอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อยลงมาก

การวินิจฉัยโรค

ไม่สามารถจะกระทำได้โดยการตรวจร่างกายตามธรรมดา ต้องอาศัยการซักประวัติอาการที่น่าสงสัยดังกล่าว และเมื่อเข้าสู่ ในระยะลุกลามที่มีต่อมน้ำเหลืองที่คอ หรือ ที่ไหปลาร้าโต จึงจะ สามารถตรวจพบทางร่างกาย การตรวจเพื่อการวินิจฉัยมะเร็ง หลอดอาหารที่ง่ายและสะดวกที่สุด คือการเอ็กซเรย์ในขณะกลืน สารทึบรังสี เพื่อแสดงให้เห็นภายในหลอดอาหาร หรือการ ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร

การรักษา

ขึ้นอยู่กับระยะและตำแหน่งของโรค

– ในระยะแรกจะใช้วิธีการผ่าตัด และอาจจะร่วมกับวิธีการรักษาด้วยรังสีรักษาและยาเคมี
บำบัด

– ในระยะลุกลามแล้วจะใช้การรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด โดยจะช่วยให้อาการ
กลืนลำบากทุเลาลงได้ หรือการรักษาแบบประคับประคองโดยการให้อาหารทางสายยาง หรือผ่าตัด
ให้อาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการใส่ท่อขยายหลอดอาหารเพื่อให้หลอดอาหาร
กว้างขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการกลืนอาหารผิดปกติไปจากเดิมหรือกลืนอาหารลำบาก
นานเกินกว่า 2 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา: ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *