มะเร็งรังไข่ มักไม่พบอาการช่วงแรก

มะเร็งรังไข่ มักไม่พบอาการช่วงแรก
• คุณภาพชีวิต
อาหาร พันธุกรรม ต้นต่อสำคัญ

รังไข่เป็นอวัยวะที่รูปร่างค่อนข้างกลม อยู่ในช่องท้องใกล้กับปลายท่อนำไข่ ส่วนอีกปลายด้านหนึ่ง จะเปิดเข้าสู่มดลูก ซึ่งจะมีอยู่ 2 ข้างมดลูก มะเร็งรังไข่มักไม่มีอาการในระยะเริ่มแรก จนกระทั่งมะเร็งเริ่มกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเป็นระยะลุกลามมากแล้วจึงเริ่มมีอาการ มะเร็งรังไข่พบได้ในทุกกลุ่ม รวมทั้งในทารกและเด็ก แต่อย่างไรก็ตามเรามีวิธีเฝ้าระวัง

สาเหตุ: ที่ชัดเจนของมะเร็งรังไข่ยังไม่ทราบ แต่มีปัจจัยส่งเสริมคือ

– ผู้ที่อาศัยในประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง
แวดล้อมด้วยสารเคมี หรือสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
– ปัจจัยทางด้านอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคไขมันสัตว์มาก ๆ
– ปัจจัยทางพันธุกรรมถ้าหากมีประวัติญาติในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม
หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่

อาการแสดง
– คลำได้ก้อนในช่องท้อง
– รู้สึกท้องโตขึ้น
– มีอาการท้องอืดเป็นประจำ
– ปวดท้อง แน่นท้อง เมื่อก้อนโตขึ้นจะกดเบียดกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น
หรือกดเบียดลำไส้ส่วนปลายทำให้ปวดถ่วง ถ่ายอุจจาระไม่ออก
– อาการตกเลือดในช่องท้อง
– น้ำหนักตัวลด โดยไม่พบสาเหตุ
– ขาดประจำเดือน หรือมีเลือดออกกระปริบกระปรอยทางช่องคลอด

*** ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวควรมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป

การวินิจฉัยโรค

1. การตรวจภายในร่วมกับการตรวจหน้าท้อง ซึ่งอาจคลำพบก้อนบริเวณท้องน้อยได้
2. การตรวจทางคลื่นเสียงความถี่สูง หรือการทำอุลตราซาวด์ การส่องกล้องทางช่องท้อง
3. การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ

การรักษา

ส่วนมากทำโดยการผ่าตัด ร่วมกับการรักษาด้วยรังสี และให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด
ชนิด และระยะของโรค ค่ะ

วิธีการป้องกัน

เนื่องจากมะเร็งรังไข่ในระยะแรก ๆ มักจะไม่มีอาการ ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ก็คือการตรวจ
ค้นหามะเร็งโดยการตรวจภายในปีละ 1 ครั้งพร้อมกับการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะสามารถ
ตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ในระยะแรก

ที่มา: ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *