พ่อแม่ร้าวฉานตัวการเพิ่มฮอร์โมนความเครียดของลูกน ้อย

พ่อแม่ร้าวฉานตัวการเพิ่ม”ฮอร์โมนความเครียด”ของลูกน ้อย

ใครที่เชื่อว่าเด็กน้อยไร้เดียงสา ไม่เข้าใจปัญหาของผู้ใหญ่คงต้องทำความเข้าใจกันใหม่เ สียแล้ว หลังวารสารทางการแพทย์เผยผลวิจัยยืนยันว่า ความตึงเครียดต่าง ๆ ในครอบครัวล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อเด็กน้อยทั้งสิ้น

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการร่วมมือกันของ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัย Auburn และมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย โดยได้วัดจากฮอร์โมนชื่อ cortisol ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อต้องเผชิ ญกับสภาวะเครียด กดดัน ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวมีผลต่อการไหลเวียนของกลูโคสในกร ะแสเลือด เพื่อเตรียมความพร้อมให้ร่างกายสามารถรับมือกับสิ่งท ี่กำลังจะมาถึงได้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่ควรหลั่งมากหรือบ่อยเกินไปในเด็ก

เด็กที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 191 คน โดยเป็นเด็กที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วงกลางวัน เนื่องจากผู้ปกครองต้องไปทำงาน จากการวิจัยพบว่า ระดับฮอร์โมน Cortisol ของเด็กกลุ่มนี้มีการเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน

สำหรับห้องเรียนที่มีเด็ก ๆ ทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ 10 คน จะพบว่า ระดับของฮอร์โมน Cortisol ของเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในระหว่างวัน แต่อยู่ในภาวะปกติ อย่างไรก็ดี หากในห้องเรียนนั้นมีเด็กเพิ่มมากขึ้นเป็น 20 คน ระดับของฮอร์โมน Cortisol มีโอกาสจะเพิ่มสูงได้ตลอดทั้งวัน

นอกจากนั้น ยังพบอีกด้วยว่าเด็กที่ “ติดครู” จะมีระดับฮอร์โมนตัวดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเพื่ อน ๆ ที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ขณะที่เด็กที่ไม่ชอบเข้าสังคมนั้น จะมีระดับฮอร์โมน Cortisol เพิ่มขึ้นเมื่อต้องโต้ตอบตัวต่อตัวกับคนอื่น

งานวิจัยดังกล่าวยังได้อ้างถึงสุขภาพของสัตว์ทดลองว่ า หากมีการหลั่งฮอร์โมน Cortisol บ่อยครั้ง เป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กมีการหลั่งฮอร์โมน Cortisol บ่อย ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือไม่ควรให้เด็กได้เผชิญหน้ากับคว ามเครียดตั้งแต่ยังเล็กนั่นเอง

“งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน Cortisol ที่มีผลต่อเด็ก ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลทำให้เด็กในส ถานรับเลี้ยงเด็กเครียด และทำให้สามารถทำความเข้าใจ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้อย่างเหมาะสม” Jared A. Lisonbee หนึ่งในทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าว

พ่อแม่ทะเลาะกัน หนูก็เครียด

งานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นได้ทำวิจัยเด็กที่ครอบครัวมีปัญ หา พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งก็พบว่าระดับของฮอร์โมน Cortisol ในเด็กเหล่านี้ก็เพิ่มสูง อีกทั้งยังทำให้เด็กมีปัญหาด้านการเข้าสังคมตามมาด้ว ย โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโรเ ชสเตอร์ มหาวิทยาลัยมิเนโซต้า และมหาวิทยาลัยนอร์ตเทอดาร์ม ที่ศึกษาพฤติกรรมเด็กอายุ 6 ปีร่วมกับมารดาของเด็ก จำนวน 200 ครอบครัว

แพททริก ที เดวี่ส์ หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์กล่าวว่า “การที่ระดับฮอร์โมน Cortisol เพิ่มสูงสามารถเชื่อมโยงได้กับพฤติกรรมหรือความรู้สึ กได้หลากหลายมาก อย่างไรก็ดี การที่ระดับฮอร์โมน Cortisol เพิ่มสูงในเด็กเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันอาจเป็นอีกหนึ่งข ้อมูลที่ช่วยอธิบายได้ว่า เด็กเกิดความรู้สึกตึงเครียด”

ทั้งนี้ การวิจัยเกี่ยวกับระดับฮอร์โมน Cortisol ยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจพฤติกรรมเด็ก และสามารถหากิจกรรมหรือแนวทางในการรับมือ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *