พื้นฐานกังหันไอน้ำ

พื้นฐานกังหันไอน้ำ

การใช้ไอน้ำเพื่อผลิตกำลังงานกลเริ่มกำเนิดตั้งแต่สมัยการทำเหมืองถ่านหิน เครื่องจักรแรก คือ เครื่องปั๊มน้ำ (pumping engine) ของ Thomas Savery (1650-1715) ในอังกฤษ ใช้คนปิดเปิดไอน้ำทำงานร่วมกัน และยังไม่มีลิ้นนิรภัย (safety valve) จึงมักเกิดการระเบิดบ่อยครั้ง มีการสร้างเครื่องจักรใหม่ โดย Thomas Newcomen (1663-1729) จนกระทั่ง 60 ปีต่อมา ในปี 1764 James Watt ได้สร้างเครื่องจักรของวัตต์ (Watt’s engine) ที่มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยนั้น กังหันไอน้ำที่บันทึกไว้มีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่หนึ่ง สร้างโดย Hero of Alexandria นอกจากนั้นยังมี
1.1831 William Acery ชาวสหรัฐ สร้างกังหันไอน้ำตามหลักการของ Hero
2.Gustav de Laval ชาวสวีเดน ได้พัฒนากังหันไอน้ำขนาดเล็กขึ้น
3.1884 Charles Parsons ชาวอังกฤษได้พัฒนากังหันไอน้ำปฏิกิริยาหลายชั้น
4. C.A.E. Rateau ชาวฝรั่งเศษ ได้พัฒนากังหันไอน้ำอิมพัลซ์หลายชั้นความดัน
และ 5.Charles G. Curtis ชาวสหรัฐ ได้พัฒนากังหันไอน้ำอิมพัลซ์หลายชั้นความเร็ว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *